ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 16579
ผลิตภัณฑ์ไพสิฐฟาร์ม

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์เมล็ด ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม

    1. เมล็ด ชวนชม  (Adenium Seeds) ดูรายละเอียด
    2. ต้นกล้า ชวนชม ที่ได้จาการเพาะเมล็ด (Adenium Seedling) ดูรายละเอียด
    3. ต้น ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Adenium Plants) ดูรายละเอียด
    4.  ชวนชม กิ่งตอน หรือ กิ่งปักชำ (Adenium Cutting Plants) ดูรายละเอียด
    5. ต้น ชวนชม เสียบยอด (Adenium Grafted Plants) ดูรายละเอียด


ภาพต้น ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น จากไพสิฐฟาร์ม ต้นตอ ชวนชม ฮอลแลนด์เสียบยอดเพรชกรุงเก่า ภาพต้น ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม จากไพสิฐฟาร์ม

  ในทางการค้าเราสามารถแบ่ง ชวนชม ได้ประมาณ 5 สายพันธุ์ดังนี้
1. ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum) ดูรายละเอียด
2. ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น (Adenium Somalense) ดูรายละเอียด
3. ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ (Arabicum - Yak Saudi) / Arabicum ดูรายละเอียด
4. ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก (Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok) / RCN ดูรายละเอียด
5. ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม (Arabicum - Thai Socotranum) / Thai Soco ดูรายละเอียด

1. เมล็ด ชวนชม (Adenium Seeds)

ไปบนสุด
   ผลิตและจำหน่ายเมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้
ฝัก ชวนชม จากต้นแม่พันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น   ฝัก ชวนชม จากต้นแม่พันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม   ฝัก ชวนชม จากต้นแม่พันธุ์ยักษ์ซาอุ   ฝัก ชวนชม จากต้นแม่พันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม

  ราคาเมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ต่างๆ

  1.1 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสี (Obesum Mixed Color) ราคาเมล็ดละ 1    บาท
  1.2 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี - ดอกชั้นเดียว (Obesum Selected Color - Single layer flower.) ราคาเมล็ดละ 2    บาท
  1.3 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี - ดอกซ้อน (Obesum Selected Color - Double layer flower.) ราคาเมล็ดละ 5    บาท
  1.4 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น (Somalense) ราคาเมล็ดละ 2    บาท
  1.5 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ (Arabicum - Yak Saudi) / Arabicum ราคาเมล็ดละ 3    บาท
  1.6 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก (Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok) / RCN ราคาเมล็ดละ 4    บาท
  1.7 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม (Arabicum - Thai Socotranum) / Thai Soco ราคาเมล็ดละ 5    บาท

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสี : เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสีและลูกผสมนานาพรรณ

ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - เซโลน่า ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ขาวหิมะ ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ดับเบิลเซโลน่า เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์
เป็นการเก็บเมล็ดแบบคละรวม ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ดอกมักไม่สวยงาม มักจะนำไปเป็นต้นตอเพื่อใช้เสียบยอดไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่นๆ

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี ดอกชั้นเดียว : แบ่งเป็น 6 สีคือ ดอกสีแดง, ดอกสีขาว, ดอกสีชมพู, ดอกสีม่วง, ดอกลาย, ดอกสองสี

ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ไพสิฐสตาร์(Psisit Star) ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ขาวมรกต(Kaow Mor Ra Kod) ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม กุหลาบทะเลทราย(Desert Rose) ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ม่วงกาญจนา (Muang Kan Ja Na)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เซโลน่า ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โพไซดอน   เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์
เป็นการเก็บเมล็ดแบบแยกสีหรือแยกสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นลูกผสม
มักให้ลักษณะที่ด้อยกว่าแม่พันธุ์ มีความแปรปรวนของลักษณะดอกสูงมาก เช่นเพาะเมล็ดดอกสีขาว
ลูกไม้ที่ได้อาจไม่มีสีขาวเลยก็ได้ อาจกลายเป็นสีชมพูอ่อน ๆ ส่วนใหญ่จะจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
ที่ห้ามนำต้นเข้า อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเมล็ดเท่านั้น

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี ดอกซ้อน : แบ่งเป็น 7 สีคือ ดอกสีแดง, ดอกสีขาว, ดอกสีชมพู, ดอกสีม่วง, ดอกสีเหลือง, ดอกลาย, ดอกสองสี

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสุขใจ ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ทองประเสริฐ ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไว้พิ้ง ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงราชัน
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มูนไล้ ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มาหยา ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยอด เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์
เป็นการเก็บเมล็ดแบบแยกสีหรือแยกสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นลูกผสม
มักให้ลักษณะที่ด้อยกว่าแม่พันธุ์ มีความแปรปรวนของลักษณะดอกสูงมาก เช่นเพาะเมล็ดดอกสีขาว
ลูกไม้ที่ได้อาจไม่มีสีขาวเลยก็ได้ อาจกลายเป็นสีชมพูอ่อน ๆ หรืออาจกลายเป็นดอกชั้นเดียวก็ได้
ส่วนใหญ่จะจำหน่ายไปยังต่างประเทศที่ห้ามนำต้นเข้า อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเมล็ดเท่านั้น

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น : ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่นดั้งเดิม (Original) - ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Hybrid)

ดอก ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น ดอก ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น ทรงต้น ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น เมล็ด ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น
ปัจจุบันเป็นการเก็บแบบคละรวมไม่ได้แบ่งแยกสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
มักมีความแปรปรวนสูง ลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ทั้งลำต้น ใบ ดอก ก็จะเลี้ยงให้เป็นไม้ใหญ่ต่อไป
ส่วนลูกไม้ที่แปรปรวน มักนำไปเป็นต้นตอเพื่อเสียบไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่น ต้นตอยักษ์ญี่ปุ่น
มักจะส่งยอดที่นำมาเสียบได้ดีกว่าตอฮอลแลนด์ แต่ลีลาของโขดสู้ตอฮอลแลนด์ไม่ได้

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ : สายพันธุ์ ลพบุรี,สิงห์บุรี,เพชรหน้าวัง,เยเมน,ยักษ์ดำสิงห์บุรี,ยักษ์ดำโคราช,เกษตร ฯลฯ

ดอก ชวนชม ยักษ์ซาอุ ดอกชวนยักษ์ซาอุ ต้น ชวนชม ยักษ์ซาอุ เมล็ด ชวนชม ยักษ์ซาอุ
เป็นการเก็บเมล็ดแบบแบ่งแยกตามสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง
ยักษ์ซาอุจัดเป็นยักอาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ใหญ่ มักมีลำต้นหลายลำจากโขดที่ใหญ่
ดอกเล็กสีชมพูอ่อน มีดอกเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์ แตกต่างกันที่รูปทรงของต้นหรือใบ

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก

ดอก ชวนชม ราชินีพันดอก ดอก ชวนชม ยักษ์ซาอุ ต้น ชวนชม ยักษ์ซาอุ เมล็ด ชวนชม ราชินีพันดอก
ราชินีพันดอก จัดเป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ขนาดกลางกิ่งก้านถี่กระชับ
มีทรงพุ่มที่สวยงาม ดอกเล็กสีชมพูอ่อน ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีความแปรปรวนสูง สันนิฐานว่า
ราชินีพันดอกเป็นลูกประสม ระหว่าง ยักษ์ญี่ปุ่นกับยักษ์ซาอุ เมล็ดราชินีพันดอก ที่ได้จากกิ่งแม่เป็นเมล็ด
ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เมล็ดเล็กและลีบอัตราการงอกไม่แน่นอน (25 – 80 %) เมล็ดราชินีพันดอกที่ได้จากกิ่งลูก
เมล็ดมักสมบูรณ์ อัตราการงอกสูง แต่มีความนิ่งของสายพันธุ์น้อยกว่ากิ่งแม่

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม : สายพันธุ์เขาหินซ้อน,มงกุฎสยาม,บางคล้า,เอสวัน,ลูกไม้ใหม่และลูกผสม

ดอก ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม ดอก ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม ต้น ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม เมล็ด ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม
เป็นการเก็บเมล็ดแบบแบ่งแยกตามสายพันธุ์ ไทยโซโคทรานั่มไม่ใช่โซโคทรานั่ม
จัดเป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์เตี้ย ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่ง
ของสายพันธุ์สูง ดอกเล็กสีชมพูอ่อน มีดอกเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์ แตกต่างกันที่รูปทรงของต้นหรือใบ

หมายเหตุ

 1. เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์คละสี ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดดอกมักไม่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นต้นตอเพื่อเสียบไม้สี
  หรือไม้สายพันธุ์อื่น
 2. เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์แยกสี ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมักมีความแปรปรวน มีลักษณะด้อยกว่าแม่เหมาะสำหรับประเทศ
  ที่ห้ามนำต้นชวนชมเข้า อนุญาติให้นำเข้าแต่เฉพาะเมล็ดเท่านั้น
 3. เมล็ดชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีลักษณะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นแท้ ๆ มักเลี้ยงให้เป็นไม้ใหญ่ ส่วนลูกไม้ที่แปรปรวนมักนำไปเป็นตอเพื่อเสียบไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่น
 4. เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ยักษ์ซาอุ เป็นยักอาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ใหญ่
  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง
 5. เมล็ดชวนชมราชินีพันดอก เป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ขนาดกลาง
  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่หลากหลาย
 6. เมล็ดชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์เล็ก
  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง

2. ต้นกล้า ชวนชม ที่ได้จาการเพาะเมล็ด (Adenium Seedling)

ไปบนสุด
ต้นกล้า ชวนชม ที่ได้จาการเพาะเมล็ด (Adenium Seedling)

  2.1 รายละเอียดต้นกล้า ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีดังนี้

- เพาะในกระบะพลาสติกขนาด 32 x 40 เซนติเมตร
- ในการเพาะมีการเรียงเมล็ด ชวนชม อย่างเป็นระเบียบและจำนวนเมล็ด ชวนชม ที่เพาะมีดังนี้
       ชวนชม ฮอลแลนด์(เพาะแบบคละรวม) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
       ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น(เพาะแบบคละรวม) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
       ชวนชม ยักษ์ซาอุ(เพาะแบบแบ่งแยกสายพันธุ์) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
       ชวนชม ราชินีพันดอก เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
       ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม(เพาะแบบแบ่งแยกสายพันธุ์) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
- อายุต้นกล้าประมาณ 2-10 เดือน
- ความสูงต้นกล้าจากวัสดุที่ใช้เพาะเลี้ยง (ไม่รวมโขด) ประมาณ 5-10 เซนติเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลางโขดประมาณ 1-2 เซนติเมตร

ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

  2.2 ราคาต้นกล้า ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีดังนี้

  ต้นกล้า ชวนชม ฮอลแลนด์คละสี กระบะละ 50 เมล็ด ราคากระบะละ      250   บาท
  ต้นกล้า ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น กระบะละ 50 เมล็ด ราคากระบะละ      250   บาท
  ต้นกล้า ชวนชม ยักษ์ซาอุ กระบะละ 50 เมล็ด ราคากระบะละ      500   บาท
  ต้นกล้า ชวนชม ราชินีพันดอก กระบะละ 50 เมล็ด ราคากระบะละ      500   บาท
  ต้นกล้า ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม กระบะละ 50 เมล็ด ราคากระบะละ      800  บาท
หมายเหตุ ต้นกล้าชวนชมที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นลูกไม้เล็กไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ ลูกค้าต้องมารับของเองที่สวน

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์

ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์  ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น

ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น  ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ  ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ซาอุ

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก  ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอก

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม

 ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม  ต้นกล้า ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม

3. ต้น ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Adenium Plants) มีรายละเอียดดังนี้

ไปบนสุด
ชวนชมฮอลแลนด์เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

  3.1 ต้น ชวนชม ฮอลแลนด์

ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 10 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 30 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

  3.2 ต้น ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น (เป็นการเพาะเมล็ดแบบคละรวมไม่แยกสายพันธุ์)

ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 10 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 30 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

ชวนชมยักษ์ซาอุเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

  3.3 ต้น ชวนชม ยักษ์ซาอุ : ลพบุรี,สิงห์บุรี,เพชรหน้าวัง,เยเมน,ยักษ์ดำสิงห์บุรี,ยักษ์ดำโคราช,เกษตร ฯลฯ

ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4-4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5-5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6-6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

ชวนชมราชินีพันดอกเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

  3.4 ต้น ชวนชม ราชินีพันดอก

ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4-4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5-5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6-6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

ชวนชมไทยโซโคทรานั่มเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

  3.5 ต้น ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม - พรีเมี่ยม : สายพันธุ์เขาหินซ้อนและมงกุฎสยาม

 (มีความนิ่งของสายพันธุ์สูง)
ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 80 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 120 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4-4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5-5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 300 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6-6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 400 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

  3.6 ต้น ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม - ทั่วไป : สายพันธุ์บางคล้า , เอสวัน , ลูกไม้ใหม่และลูกผสม

 (มีความหลากหลายทางสายพันธุ์)
ต้น ชวนชม กระถาง 4 นิ้ว ขนาดโขด 1-1.5 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2-2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ต้น ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3-3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ต้น ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

  3.7 ต้น ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด - ทรงต้นหรือทรงสูง

     ไม้ที่มาจากคาบสมุทรอาหรับไม่ว่าจะเป็น ชวนชม สายยักษ์ซาอุ (Arabicum) ชวนชม ราชินีพันดอก (RCN) หรือ ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม (Thai Socotranum) ที่ได้จากการเพาะเมล็ด โดยทั่วไป มักไม่ค่อยมีลำต้น ทำให้ไม้เมื่อโตขึ้นขาดความสง่างาม จึงมีการคิดค้นวิธีนำรากมาเสริมลำต้นให้สูงขึ้นซึ่งสามารถทำได้ ตั้งแต่ลูกไม้ไปจนถึงไม้ใหญ่เป็นการยกรากให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้รากที่ยกสูงขึ้นนั้นมาแทนลำต้น ทำให้ดูลำต้นสูงขึ้น ซึ่งวิธีการทำสามารถจำแนกได้ 2 วิธี
1. รากเดียวยกสูง เรียกว่า ไม้ทรงต้น
2. หลายรากยกสูง เรียกว่า ไม้ทรงสูง
 ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่มทรงสูง
ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูง
 ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง
ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง
 ชวนชม สายพันธุ์ราชินีพันดอกทรงสูง
ชวนชม ราชินีพันดอกทรงสูง

แปลง ชวนชม สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่มทรงสูง
แปลง ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูง
แปลง ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม สายพันธุ์มงกุฏสยามทรงสูง
แปลง ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง
แปลง ชวนชม ราชินีพันดอกทรงสูง
แปลง ชวนชม ราชินีพันดอกทรงสูง

ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เขาหินซ้อนทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว

ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม มงกุฏสยามทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว
ต้นชวนชมทรงต้นหรือทรงสูงมีดังนี้
1.ยักซาอุ
2.ราชินีพันดอก
3.ไทยโซโคทรานั้ม
- ราคาต้นละ 100 บาท

รายละเอียดมีดังนี้
- ปลูกในกระถาง 6 นิ้ว ทรงสูงพิเศษ(กระถางปากกว้าง 6 นิ้ว สูง 7 นิ้ว)
- ความสูงของราก + ลำต้นยกสูงประมาณ 5 นิ้ว
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว
- ไม้ชนิดนี้เป็นไม้พื้นฐานต้องนำไปทำต่อด้วยการยกรากอีก 1 ครั้ง
   ก็จะได้ความสูงของลำต้น + ราก ประมาณ 1 ฟุต
- ถ้าต้องการให้สูงขึ้นไปอีกก็ให้ยกรากขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ความสูงตามที่ต้องการ
ต้นชวนชมทรงต้นหรือทรงสูงไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

4. ชวนชม กิ่งตอน หรือ กิ่งปักชำ (Adenium Cutting Plants)

ไปบนสุด
ชวนชมราชินีพันดอกกิ่งปักชำ ขนาดกระถาง 8นิ้ว 11นิ้ว

  ราคา ชวนชม กิ่งตอน หรือ กิ่งปักชำ มีดังนี้

ชวนชม ฮอลแลนด์ กระถาง 6 นิ้ว ราคาต้นละ 20 บาท
ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น กระถาง 8 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม ยักษ์ซาอุ กระถาง 8 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม กระถาง 8 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม ราชินีพันดอก กระถาง 8 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม ราชินีพันดอก กระถาง 11 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ชวนชม ราชินีพันดอก กระถาง 12 นิ้ว ราคาต้นละ 300 บาท
ชวนชม ไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

 ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 8 นิ้ว
ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 8 นิ้ว
 ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 6 นิ้ว
ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 6 นิ้ว

5. ต้น ชวนชม เสียบยอด (Adenium Grafted Plants)

ไปบนสุด
     เป็นการนำยอด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สวยสดงดงาม หรือสายพันธุ์ที่เราต้องการ มาเสียบกับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากเพาะเมล็ด หรือเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากกิ่งตอนหรือกึ่งปักชำ ซึ่งเรานิยมเรียกว่า "ตอไทย" ก็ได้ รายละเอียดมีดังนี้
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม

     5.1 ต้น ชวนชม เสียบยอดไม้สี - เป็นการนำยอด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สวยสดงดงามทั้งดอกชั้นเดียว
           หรือดอกซ้อนมาเสียบกับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดไม้สี (Adenium Grafted Plants)

ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2 - 2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3 - 3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4 - 4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5 - 5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6 - 6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ชวนชม ต้นไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด


icon แค๊ตตาล๊อกไม้สี
Click ที่นี่เพื่อเข้าดูแค๊ตตาล๊อกไม้สี

     5.2 ต้น ชวนชม เสียบยอดยักษ์ญี่ปุ่น ต้น ชวนชม เสียบยอดยักษ์ซาอุ ต้น ชวนชม เสียบยอดไทยโซโคทรานั่ม
           เป็นการนำยอดสายพันธุ์นั้นๆ มาเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ดหรือตอไทย
           เหมาะสำหรับนักเพาะเลี้ยงที่ต้องการสะสมสายพันธุ์ มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดยักษ์ญี่ปุ่น ยักษ์ซาอุ ไทยโซโคทรานั่ม

ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2 - 2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3 - 3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4 - 4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5 - 5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6 - 6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ชวนชม ต้นไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด


ต้น ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น
ยักษ์ญี่ปุ่น
 ชวนชม เพชรกรุงเก่า (Thai Socotranum : Petch Krung Kao)
ชวนชม ต้นเพชรกรุงเก่า

     5.3 ต้น ชวนชม เสียบยอดราชินีพันดอก เป็นการนำยอดราชินีพันดอกต้นแม่สายพันธุ์แท้
           หรือ ยอดต้นลูกที่ให้ฝักดี หรือ ยอดต้นลูกที่มีลักษณะเด่น มาเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม
           ที่ได้จากการเพาะเมล็ดหรือตอไทย เหมาะสำหรับนักเพาะเลี้ยงที่ต้องการสะสมสายพันธุ์
           มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดราชินีพันดอก

ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2 - 2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3 - 3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4 - 4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5 - 5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6 - 6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ชวนชม ต้นไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด


ภาพ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ จากสวนไพสิฐฟาร์ม
 

ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved