ภาพชวนชมสวย ๆ จากสนามประกวด
ภาพชวนชมจากการประกวด วันที่ 24/02/2551 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ.นครราชสีมา)
 

ภาพชวนชมจากการประกวด วันที่ 30/03/2551 (ศาลากลางหลังเก่า จ.อยุธยา)
 

ภาพชวนชมจากการประกวด วันที่ 11/09/2551 (ประตูกรุงเทพฯ)

ภาพชวนชมจากการประกวด วันที่ 29/08/2553
(ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)