ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
จำนวนผู้เข้าชม 18316

เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum Seeds)

      ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบทางตอนใต้ของซาอีลแทนซาเนีย ซิมบักเวย์ เคนย่า เป็นชนิดแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทย สันนิษฐานว่านะจะนำเข้ามาจากดินโดนีเซีย ซึ่ง ชวนชม สายพันธุ์นี้พบเห็นกันทั่วไปในประเทศไทย จนบางครั้งถูกเรียกว่าพันธุ์ไทย หรือพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะเด่นของ ชวนชม ชนิดนี้ ลำต้นจะแตกกิ่งแขนงมาก โขดไม่ค่อยใหญ่ ใบมัน ไม่มีขนสีเขียวอ่อน ดอกสีชมพู กลีบดอกสีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลือง มีระยางค์อันเรณู 5 เส้น ต่อมาภายหลังมีการนำเข้าไม้ชนิดนี้จาก สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ ไต้หวัน และมีการปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีโขดขนาดใหญ่ขึ้นและสีสรรของดอกมีความหลากหลายสวยสดงดงาม มีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกซ้อน จัดเป็นไม้สียอดนิยม และมีชื่อเรียกขานมากมาย

      ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ สันนิฐานว่าได้ชื่อนี้มาจากการนำเข้าไม้สีที่สวยงามจากประเทศ ฮอลแลนด์ เข้าใจว่าเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นมาเอง ในภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า ชวนชม ชนิดนี้ว่า "ฮอลแลนด์" แต่เรียกว่า "Obesum"

     เรามีเมล็ด ชวนชม ต้นกล้า ต้น ชวนชม เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้สีไม้เสียบยอด สายพันธุ์ฮอลแลนด์ นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร

หมายเหตุ : ข้อความบางส่วนนำมาจากข้อเขียนของ รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์

เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์คละสี (Obesum Mixed Color Seeds)

ไปบนสุด
     เป็นเมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่เป็นการเก็บแบบคละรวมโดยไม่มีการแบ่งแยกสีและสายพันธุ์ เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อทำไม้ตอ เพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับเสียบยอดไม้สี
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ต้น ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ต้น ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม

เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์แยกสี (Obesum Selected Color Seeds)

ไปบนสุด
     เรามีเมล็ดฮอลแลนด์แยกสี นานาสี  ทั้งการผสมเกษรตามธรรมชาติ (Hybrid Seeds) และการผสมเกษรด้วยมือ (Cross Hand Pollination Seeds) ให้ท่านเลือกสรรดังนี้
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม

       1. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีแดง (Obesum Red Color Seeds)
       2. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีขาว (Obesum White Color Seeds)
       3. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีชมพู (Obesum Pink Color Seeds)
       4. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีม่วง (Obesum Purple Color Seeds)
       5. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - ลายหรือสองสี (Obesum Mix Color Seeds)


1. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวสีแดง (Obesum Red Color Seeds)

ไปบนสุด
ไม้ดอก ชวนชม มิสไทยแลนด์(Miss Thailand )
มิสไทยแลนด์
(Miss Thailand )
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R1
ไม้ดอก ไม้ประดับ ชวนชม แสงรัศมี(Sang-Rat-Sa-mi)
แสงรัศมี
(Sang-Rat-Sa-mi)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R2
ไม้ดอก ไม้ประดับ ชวนชม แดงสยาม(Daeng Siam)
แดงสยาม
(Daeng Siam)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R3
ไม้ดอก ไม้ประดับ ชวนชม แดงขอบม่วง (Daeng Kob Muang)
แดงขอบม่วง
(Daeng Kob Muang)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R4
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม แดงไต้หวัน(Daeng Taiwan)
แดงไต้หวัน
(Daeng Taiwan)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R5
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ละอองทอง (La Ong Tong)
ละอองทอง
(La Ong Tong)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R6
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม แดงยูโร (Daeng Euro)
แดงยูโร
(Daeng Euro)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R7
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไพสิฐสตาร์(Psisit Star)
ไพสิฐสตาร์
(Psisit Star)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-R8
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม

2. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวสีขาว (Obesum White Color Seeds)

ไปบนสุด
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ขาวมรกต(Kaow Mor Ra Kod)
ขาวมรกต
(Kaow Mor Ra Kod)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-W1
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ขาวมรดกโลก(Kaow Mor Ra Dok Lok)
ขาวมรดกโลก
(Kaow Mor Ra Dok Lok)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-W2
   
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม

3. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวสีชมพู (Obesum Pink Color Seeds)

ไปบนสุด
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ชมพูเชียงใหม่(Chompoo Chiang Mai)
ชมพูเชียงใหม่
(Chompoo Chiang Mai)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-P1
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม กุหลาบทะเลทราย(Desert Rose)
กุหลาบทะเลทราย
(Desert Rose)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-P2
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สามกษัตริย์ (Sam Ka Sat)
สามกษัตริย์
(Sam Ka Sat)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-P3
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สุชาวรี(Su Cha Wa Ree)
สุชาวรี
(Su Cha Wa Ree)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-P4
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม

4. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวสีม่วง (Obesum PurpleColor Seeds)

ไปบนสุด
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ม่วงกาญจนา (Muang Kan Ja Na)
ม่วงกาญจนา
(Muang Kan Ja Na)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-PP1
     
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม

5. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี (Obesum Multi Color Seeds)

ไปบนสุด
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม แฮรีพอตเตอร์ (Harry Potter)
แฮรีพอตเตอร์
(Harry Potter)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-M1
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ยูเรเนียม (Uranium)
ยูเรเนียม
(Uranium)
ราคา(Price) 2 บาท
รหัส(Code) SEED/O-M2
   
ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม


ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : sale@thailandadenium.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved