ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 5054
ไทยโซโคทรานั่ม (Thai Socotranum)
      ไทยโซโคทรานั่ม (Thai Socotranum) เป็นยักษ์อาหรับ (Arabicum) หรือยักษ์ซาอุสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษกว่ายักษ์ซาอุทั่ว ๆ ไป จัดเป็นยักษ์ซาอุเตี้ย ราก ลำต้น กิ่งก้านสาขาแผ่ขยายสวยงามคล้ายบอนไซ ไม่ใช่โซโคทรานั่มแท้ (Real Socotranum) ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเกาะโซโคต้าประเทศเยเมน

    

      สำหรับประเทศไทย มีผู้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย นำกิ่งปักชำมาปลูกไว้ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "เพชรบ้านนา" ภายหลังมีการคัดเลือกกิ่งเพชรบ้านนาที่ให้กำเนิดอภิชาติบุตร ตั้งชื่อใหม่ว่า "มงกุฎสยาม" (Siam Crown) นอกจากนั้นยังมีผู้นำเข้าต้นกล้าจากประเทศซาอุดิอาราเบีย มาปลูกและเพาะเลี้ยงที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่มาของ "ยักษ์หนองแหน (ดำริสิทธิโชค) " ต่อมาภายหลังมีผู้นำลูกไม้ของยักษ์หนองแหนไปปลูกที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเทริงเทรา จึงเป็นที่มาของชื่อ "บางคล้า" (Bang-Khla)

      ตามธรรมชาติชวนชมชนิดนี้ติดฝักค่อนข้างยาก แต่ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนึ่งของสายพันธุ์สูงและมักไม่กลายพันธุ์ จัดเป็นชวนชมสายพันธุ์ที่มีน้อยที่สุดและหาได้ยากมากที่สุดในโลกนี้ ดังนั้นทั้งเมล็ด ต้นกล้า ต้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงมีราคาแพงกว่าชวนชมสายพันธุ์อื่น

      ปัจจุบันได้มีการนำเทคนิกการผสมเกษรด้วยมือ ทำให้ชวนชมสายพันธุ์นี้สามารถผลิตเมล็ดได้จำนวนมาก และได้ก้าวเข้าสู่การเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างเต็มตัว

     เรามีเมล็ด ต้นกล้า ลูกไม้เพาะเมล็ด ไม้เสียบยอด สายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร

 ไทยโซโคทรานั่ม (Thai Socotranum) ในประเทศไทย สามารถจำแนกได้ ดังนี้


     1)  มงกฏสยาม (Thai Socotraunm : Siam Crown) / SC

     1.1)   มงกุฏสยาม (Siam Crown)" เป็นชวนชมในกลุ่ม
              "ไทย - โซโคทรานั่ม" ที่นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
              มาปลูกในปะเทศไทย นานมาแล้ว มีการขยายพันธุ์
              และแตกวงศ์วานว่านเครือจนนับไม่ถ้วน

     1.2)   ลักษณะของชวนชม "มงกุฏสยาม(Siam Crown)" มีดังนี้
              -  ลำต้นขึ้นเป็นลำเดี่ยว(แท่ง) จากโขดที่อ้วนใหญ่
              -  แตกกิ่งก้านบนส่วนยอดของลำต้นจำนวนมากลักษณะคล้าย "มงกุฎ"
              -  กิ่งก้านแต่ละกิ่งจะไม่ยาวมากนัก เพราะมีข้อที่ถี่มากเป็นพิเศษ
                  ทำให้ดูแล้วคล้ายๆกับไม้จำพวก "บอนไซ"
              -  สีผิวของลำต้นและกิ่งก้าน มีสีขาวนวลๆ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีลักษณะย่น
                  คล้าย "หนังช้าง"
              -  ใบเรียบเป็นมันวาว ใบเรียวยาวแผ่ผาย ใบสีเขียวอ่อนอมสีเงิน
                  ไม่มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
              -  ดอกสีชมพูอ่อน บริเวณขอบดอกสีเข้มกว่าส่วนกลางดอกเล็กน้อย
                  พู่รยางค์เกษรตัวผู้จะแลบออกมาเหนือกลีบดอกแทงตาดอกตามยอด
                  และกิ่งก้านของลำต้น การทยอยแทงตาดอกในแต่ละรุ่น
                  จะควบคู่กับการทยอยทิ้งใบ ออกดอกครั้งละมากๆปีละ 2 ครั้ง
                  ครั้งละ 2-3 เดือนนอกจากนั้นจะทยอยออกดอกตลอดทั้งปี
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
                  มีความนิ่งของสายพันธุ์สูง และมีลักษณะที่ดี


       2) เขาหินซ้อน (Thai Socotraunm : Kao-Hin-Zon) / KHZ

     2.1)   ต้นแม่ได้มากจาก ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
     2.2)   ลักษณะเขาหินซ้อน
              -  ล้ำต้นขึ้นเป็นแท่ง  กิ่งใหญ่และแข็งแรง กิ่งก้านแผ่คล้ายบอนไซ
              -  รากใหญ่แผ่ขยายสวยงาม
              -  ใบมัน สีเขียวตองอ่อน  ใบห่อ  ปลายใบแหลม 
                  ใบไม่มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
              -  ฝักมีขนาดกลางๆ เมล็ดมีขนาดใหญ่
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง
                  และมีลักษณะที่ดี


     3)  บางคล้า (Thai Socotraunm : Bang-Khla) / BK

     3.1)   ต้นแม่เป็นไม้นำเข้ามาจากต่างประเทศมาปลูกและเพาะเลี้ยงที่
              ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่มาของ
              "ยักษ์หนอง แหน (เจ้าของเรียกว่า-ดำริสิทธิโชค) " ต่อมาภายหลัง
              มีผู้นำลูกไม้ของยักษ์หนองแหนไปปลูกที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเทริงเทรา
              ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "ยักษ์บางคล้า"

     3.2)   ลักษณะบางคล้า
              -  ลำต้นขึ้นเป็นแท่ง กิ่งใหญ่ และมีกิ่งแข็งแรง
              -  รากใหญ่แต่มักจะกอดกัน
              -  ใบมัน สีเขียวตองอ่อน ใบห่อ ปลายใบแหลม ใบไม่มีขนทั้งหน้าใบ
                 และหลังใบ
              -  ฝักมีขนาดกลางๆ เมล็ดมีขนาดใหญ่
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่หลากหลาย แต่มีลักษณะที่ดี
     4)  เอสวัน (Thai Socotranum : S1 )

     4.1)   ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้ามาจากต่างประเทศ
     4.2)   ลักษณะของ "เอสวัน"
              -  โขดกลม  เนียนเรียบและสวย
              -  กิ่งก้านสาขาแตกเป็นพุ่มด้านบน
              -  ใบมัน  ใบกลมใหญ่  ปลายใบป้าน  มีเส้นแดงกลางใบ
              -  ดอกสีชมพูสด  กรวยดอกมีเส้นลายแดงเข้ม
              -  ตามธรรมชาติติดฝักยาก  ฝักมีขนาดใหญ่  เมล็ดมีขนาดใหญ่
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่หลากหลาย แต่มีลักษณะที่ดี     5)  เพชรกรุงเก่า (Thai Socotranum : Petch Krung Kao)

     5.1)   ต้นแม่เป็นลูกเพชรบ้านนา แต่มีลักษณะแคระ ข้อถี่กระชับ
              ดอกดก

     5.2)   เป็นไม้ที่เป็นหมัน ไม่สามารถผลิตเมล็ดได้ ดังนั้น
              การขยายพันธุ์เพชรกรุงเก่า จึงขยายในรูปของ
              ไม้เสียบยอด หรือกิ่งตอน
     6)  ไทยโซโคลูกไม้ใหม่และลูกผสม (Thai Socotranum : New Hybrid / New Variety)

6.1) ถังเงิน เป็นลูกผสมระหว่าง เขาหินซ้อน + เอสวัน
6.2) ราชินีหินซ้อน เป็นลูกผสมระหว่าง เขาหินซ้อน+ราชินีพันดอก
6.3) ชฏาทอง เป็นลูกไม้ที่สืบเชื้อสายมาจาก ชฎาเพชร
6.4) ระฆังเพชร เป็นลูกไม้ที่สืบเชื้อสายมาจาก เอสวัน
ฯลฯ
*ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่ไพสิฐฟาร์มตั้งขึ้นเองถังเงิน

ราชินีหินซ้อน


ชฏาทอง

ระฆังเพชร

     ไทยโซโคทรานั่ม เป็นไม้เจ้าปัญหามักเกิดวิวาทะกันบ่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ก็เกิดจากผลประโยน์ในเชิงการค้า

      ไทยโซโคทรานั่ม ไม้ต้นน้ำมีเพียงสามกลุ่ม คือ

              - กลุ่มมงกุฎสยาม และ เพชรบ้านนา เป็นกลุ่มที่ถือเกิดจากรากเง่าเดียวกัน ไม้กลุ่มนี้มีความนิ่งของสายพันธุ์สูงมาก
                ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด ไม่มีความหลากหลาย จึงไม่มีการตั้งชื่อใหม่ ๆ
              - กลุ่มบ้างคล้า และ เขาหินซ้อน เป็นกลุ่มที่ถือเกิดจากรากเง่าเดียวกัน เขาหินซ้อนเป็นไม้ที่มีความนิ่ง
                ของสายพันธุ์สูง ส่วนบางคล้ามีความหลากหลายทางสายพันธุ์ ลูกบางคล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด
                จึงมีความหลากหลายดังนั้นจึงมีการนำลูกบางคล้าไปตั้งชื่อใหม่ ๆ มากมายหลายชื่อ เช่น มงกุฎทอง มงกุฎเพชร
                ชฎาเพชร เพชรพระนคร เพชรกาญจนา เพชรโสธร ฯลฯ
              - กลุ่มเอสวัน จากประสบการณ์ของไพสิฐฟาร์ม สันนิฐานว่าเอสวันเป็นลูกบางคล้าเพราะในการเพาะเมล็ดบางคล้า
                มักได้ลูกไม้เหมือนเอสวัน แต่ตำนานเอสวันบอกว่า เอสวันเป็นลูกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
                เอสวันก็มีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษ ลูกเอสวันที่ได้จากการเพาะเมล็ดมักมีความหลากหลายทางสายพันธุ์
                จึงมีการตั้งชื่อใหม่ ๆ เช่น ระฆังทอง ระฆังเพชร ฯลฯ

      ไทยโซโคทรานั่ม ไม้กลางน้ำและไม้ปลายน้ำ นิยมนำมาตั้งชื่อใหม่ ๆ เป็นไม้เจ้าปัญหามักเกิดวิวาทะกันบ่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ก็เกิดจากผลประโยน์ในเชิงการค้า อย่างไรก็ตาม ไม้กลางน้ำและไม้ปลายน้ำ ก็มีที่มาจากไม้ต้นน้ำ

      ไพสิฐฟาร์ม ผลิตไม้ต้นน้ำเป็นหลักส่วนไม้กลางน้ำและปลายน้ำผลิตเป็นรอง

      ข้อคิดของไพสิฐฟาร์ม เป็นกลอนบทหนึ่งที่อยู่ใน สามก๊ก ( 三國演義 ) "ตอนพี่คิดฆ่าน้อง" กล่าวคือ
หลังจากโจโฉ (曹操) เสียชีวิตลง โจผี(曹丕)สืบตำแหน่งต่อจากโจโฉผู้พ่อ เพื่อความมั่นคงในตำแหน่ง จึงคิดฆ่าน้อง
ที่ชื่อว่า โจสิด ( 曹植 ) โจสิดเป็นลูกที่โจโฉรักมากที่สุด โจสิด ( 曹植 )มีพรสวรรค์ ในการแต่งกลอน ทั่วแผ่นดินจีนกล่าวขานว่า
โจสิด ( 曹植 ) เดินเจ็ดก้าวเป็นกลอน( 七步詩 / 七步成詩 ) โจผี ( 曹丕 )ผู้พี่ต้องการฆ่าโจสิด ( 曹植 )ผู้น้อง
ภายไต้เงื่อนไขว่า "ถ้าเดินพ้นเจ็ดก้าว แต่งกลอนไม่ได้ จะฆ่าน้องทิ้ง" แต่โจสิด ( 曹植 )สามารถแต่งกลอนได้สำเร็จ
จึงไม่ถูกพี่ชายฆ่า สองพี่น้องกอดกันและร่ำไห้ พี่จึงไม่ฆ่าน้อง

บทกลอนเจ็ดก้าว 七步詩 Cooking beans
ต้มถั่ว ใช้เถาถั่ว เป็นเชื้อไฟ 煮豆燃豆萁, Cooking beans on a fire kindled with bean stalks,
ถั่วร่ำไห้ ในน้ำ เดือดพล่าน 豆在釜中泣 The beans weep in the pot.
ต่างถือเกิด จากรากเง้า เดียวกัน 本是同根生, Originally born from the selfsame roots,
ใยเฝ้าผลาญกัน ร้อนรน ปานนี้ 相煎何太急! Why so eager to torture each other! โซโคทรานั่มแท้ (Real Socotranum)ภาพประกอบจาก http://seribufoto.blogspot.com/2012/06/koleksi-tanaman-hias-adenium.html

      โซโคทรานั่มแท้ มีถิ่นกำเนิดในเขตอาหรับตอนใต้ จะพบได้มากที่สุดที่เกาะโซโคทร้าของประเทศเยเมน ถือว่าเป็นชวนชมยักษ์ที่แท้จริง มีรายงานว่าพบสูงถึง 6 เมตร โขดกว้างเกือบ 2 เมตรครึ่ง

      โซโคทรานั่มแท้ ๆ ที่เกาะโซโคทร้า รัฐบาลประเทศเยเมน ไม่อนุญาติให้นำกิ่งของโซโคทรานั่มแท้ ๆ ออกนอกประเทศ
แต่อนุญาติให้นำเมล็ด ของโซโคทรานั่มแท้ ๆ ออกต่างประเทศได้ ดังนั้นจึงมีฟาร์มชวนชมต่าง ๆ ของ ยุโรป และ อเมริกา
จ้างชาวพื้นเมืองเก็บเมล็ดและนำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงและจำหน่ายไปทั่วโลก แต่ปรากฎว่า โซโคทรานั่มแท้ ๆ ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตช้ามาก และมักมีลักษณะที่ไม่สวยงาม ไม่เหมือนกับต้นแม่ที่เกาะโซโคทร้าจึงไม่เป็นที่นิยมของผู้เพาะเลี้ยงทั่วไป
มีแต่เพียงแฟนพันธุ์แท้ของ โซโคทรานั่มแท้ เพาะเลี้ยงเป็นไม้สะสม ในรูปของไม้เสียบยอด(เป็นยอดกิ่งลูกที่ได้จากการเพาะเมล็ด) หรือไม้เพาะเมล็ด
ภาพประกอบจาก http://seribufoto.blogspot.com/2012/06/koleksi-tanaman-hias-adenium.htmlไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved