ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 16597
ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น (Adenium Somalense)
     เรามีเมล็ด ต้นกล้า  ต้นชวนชมเพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้เสียบยอด ชวนชมสายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่นนานาชนิดให้ท่านเลือกสรร  ดังนี้

     1) ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น (Somalense var. Somalense)

     มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบที่แทนซาเนียโซมาเลีย เคนย่า เป็นชวนชมยักษ์ชนิดหนึ่ง  ที่มีลำต้นตรงใหญ่ สูงชะลูด แตกกิ่งด้านข้างน้อย  ใบเรียวแคบ ใบไม่มีขน ใบสีเขียวสดใส เห็นเส้นใบขาวเด่นชัด  ดอกมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดอกสีชมพู หรือแดง  กรวยดอกมีเส้นสีเหลืองชัดเจน 15-25 เส้น เป็นไม้ที่ออกดอกดกมาก  จะทิ้งใบหมดหากกระทบแล้ง และออกดอกตามลำต้นและกิ่ง  เคยมีผู้พบเห็น
ในท้องถิ่นเดิมของอาฟริการายงานว่าสูงกว่า 5 เมตร มีโคนใหญ่กว่า
ถัง 200 ลิตรชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นที่ได้จากการเพาะเมล็ด Adenium Somalense
     ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นที่สะสมในไพสิฐฟาร์ม มีดังนี้

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบเงิน Adenium Somalense      1.1)  ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบเงิน มีลักษณ์ดังนี้
  • ใบสีเงินมันวาว  ไม่มีขน  ใบเรียว  ปลายใบแหลม
  • มีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง  สำต้นมีขนาดใหญ่
  • ดอกดก  ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน  ดอกมีขนาดกลาง ๆ ดอกสีแดงเข้ม กรวยดอกมีลายเส้นสีเหลืองชัดเจนเวลาออกดอกมักทิ้งใบ
  • ตามธรรมชาติติดฝักค่อนข้างยาก  ฝักมีขนาดใหญ่ เมล็ดเรียวยาว
  • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีใบสีเงินมันวาว มีลำต้นขนาดใหญ่ และแข็งแรงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบด่าง Adenium Somalense       1.2)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบด่าง  มีลักษณะดังนี้
  • ใบด่าง มีทั้งสีเหลืองสลับเขียวปนขาว ใบห่อ ใบมัน ไม่มีขน ใบเรียว ปลายใบแหลม
  • มีลำต้นและกิ่งก้านแข็งแรง สำต้นสีขาวนวล
  • ดอกดก ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกสีชมพู กลีบดอก สีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลืองอ่อน มีเส้นกรวยดอกสีเหลืองชัดเจน เวลาออกดอก มักทิ้งใบ
  • ตามธรรมชาติติดฝักพอประมาณ ฝักมีขนาดใหญ่ เมล็ดเรียวยาว
  • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดใบไม่ด่าง แต่มีลักษณะที่ดี โตเร็วและแข็งแรงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกิ่งแดง Adenium Somalense      1.3)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกิ่งแดง มีลักษณะดังนี้
              -   ลำต้นกิ่งก้านสีน้ำตาลอมแดง  ลำต้นมีขนาดใหญ่และแข็งแรง
              -   ใบยาวเรียว ปลายใบมน  ใบสีเขียว ใบมัน ไม่มีขน มีเส้นกลางใบสีขาวชัดเจน
              -   ดอกดก  ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน  ดอกมีขนาดเล็ก  ดอกสีชมพู   
                  กลีบดอกสีแดง เส้นกรวยดอกสีแดงและชัดเจน
              -   ตามธรรมชาติติดฝักค่อนข้างยาก  ฝักมีขนาดใหญ่ เมล็ดใหญ่เรียวยาว
              -   ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี  โตเร็ว และแข็งแรงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกำแพง Adenium Somalense      1.4)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกำแพง  มีลักษณะดังนี้
              -   ปลายกิ่งของลำต้นจะแตกเป็นกำแพง  ออกดอกด้านบนกำแพงเป็นกลุ่มๆ    
                  และออกดอกตามลำต้นดอกสีชมพูอ่อน  เส้นกรวยดอกสีแดง ดอกดกมาก 
                  เวลาออกดอกมักทิ้งใบ ทำให้เห็นดอกเต็มต้น แลดูสวยงามมาก
              -   ใบสีตองอ่อน  เรียวยาว  มีเส้นสีขาวกลางใบชัดเจน
              -   ลำต้นสีขาวนวล  มีกิ่งก้านค่อนข้างอ่อน  ไม่แข็งแรง
              -   ตามธรรมชาติติดฝักพอประมาณ  ฝักมีขนาดกลางๆ เมล็ดเรียวยาว
              -   ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะคล้ายต้นแม่ ดอกดกและออกดอก
                  ด้านบนกำแพงเป็นกลุ่ม ๆชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบเล็ก Adenium Somalense      1.5)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบเล็ก  มีลักษณะดังนี้
              -   ใบมันวาวเขียวเข้ม  ใบเล็ก ปลายใบเรียวแหลม มีเส้นใบสีขาวชัดเจน
              -   มีลำต้นและกิ่งก้านแข็งแรง  ลำต้นสีเทาอมเขียว
              -   ดอกดก  ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน  ดอกมีขนาดเล็ก  ดอกสีชมพู 
                  กลีบดอกสีชมพูเข้ม เส้นกรวยดอกสีแดงชัดเจน  เวลาออกดอกมักทิ้งใบ
              -   ตามธรรมชาติติดฝักพอประมาณ  ฝักมีขนาดปานกลาง  เมล็ดเรียวยาว
              -   ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี  โตเร็วและแข็งแรงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นใบเล็ก Adenium Somalense      1.6)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นดอกขาว  มีลักษณะดังนี้
              -   ดอกมีสีขาว ดอกดก ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน ดอกมีขนาดเล็ก เวลาออกดอกมักทิ้งใบ
              -   ใบมันวาวเขียวเข้ม ใบยาว ปลายใบแหลม มีเส้นใบสีขาวชัดเจน
              -   มีลำต้นและกิ่งก้านแข็งแรง ลำต้นสีเทาอมเขียว
                  ตามธรรมชาติติดฝักพอประมาณ ฝักมีขนาดปานกลาง เมล็ดเรียวยาว
              -   ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี โตเร็วและแข็งแรง

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)
* ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นประเภทนี้จัดเป็นยักษ์ญี่ปุ่นใหญ่ในการเพาะเลี้ยงมักจะนิยมลำต้นเดี่ยวสูงใหญ่เหมือนต้นมะละกอยักษ์ ยิ่งสูงใหญ่ยิ่งสง่างาม ในการเพาะเลี้ยงจะคัดต้นที่มีลักษณะเด่นกิ่งก้านสมบูรณ์แข็งแรงมาเลี้ยงต่อให้เป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นที่มีลักษณะด้อยไม่ตรงตามสายพันธุ์ก็นำมาเป็นไม้ตอ เพื่อเสียบยอดสายพันธุ์อื่น ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นไม้ที่โตไวและหาอาหารเก่ง กิ่งเสียบต้นตอญี่ปุ่นจะโตไวกว่ากิ่งเสียบต้นตอฮอลแลนด์ ดังนั้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นไม้ที่สามารถที่เลี้ยงให้เป็นไม้ใหญ่ก็ได้หรือจะนำไปเป็นต้นตอก็ได้     2) ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นแคระ (Somalense var. Crispum)
ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)    ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)

     มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบที่โซมาเลีย แทนซาเนีย เคนย่า เป็นไม้พุ่มเตี้ย มีโขดกลมอยู่ใต้ดิน ใบเรียวแคบยาวแหลม ขอบใบหยิกเป็นคลื่น ใบมันไม่มีขน ใบมีสีเขียว หรือสีเทาหรือสีน้ำตาล เห็นเส้นใบชัดเจน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกสีชมพู แดง หรือ ลาย กรวยดอกมีเส้นสีชัดเจน ประมาณ 15 เส้น เป็นไม้ที่ออกดอกดกมากช่วงการบานนาน สายพันธุ์นี้นำเข้ามาในประเทศไทยจากแหล่งเพาะพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ปลูกเลี้ยงกันในชื่อ ยักษ์แคระอเมริกา ยักษ์แคระลำลูกกา ลินฟอร์มาซา และอื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด ในปัจจุบันมีการนำไม้ชนิดนี้มาปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีใบและดอกสีสวยสดงดงามมากมายหลายชนิด จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "กลุ่มลูกผสมชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นแคระ" ปัจจุบันมีการนำไม้ชนิดนี้มาทำเป็นไม้สีเสียบยอด และมีการจำหน่ายรวมกันกับไม้สีเสียบยอด" กลุ่มลูกผสมฮอลแลนด์ " จนบางครั้งหากไม่สังเกตุให้ดี จะแบ่งแยกไม้สองกลุ่มดังกล่าวข้างต้นไม่ค่อยออก


     3) ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)

     มักเป็นลูกผสมระหว่างชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกับชวนชมฮอลแลนด์ ในประเทศไทยมักมีการปลูกรวมกันระหว่างชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกับชวนชมฮอลแลนด์ในแหล่งเพาะเลี้ยงต่างๆ ทำให้เกิดลูกผสมที่หลากหลายและมากมาย และมักได้ลักษณะลูกผสมที่ดีทั้ง ดอก ลำต้น และโขด มากมายนานาชนิด

     ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม ในไพสิฐฟาร์มที่เด่นๆ มีดังนี้

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)

     3.1)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม "ศรีไพสิฐ" (Paisit Somalense Hybrid - PSH) เป็นไม้เพาะเมล็ดเป็นลูกผสมระหว่างชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกับชวนชมฮอลแลนด์ อายุ 10 ปี โขดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70-80 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.20 เมตร โขดลำต้นและใบมีสีเขียว ดอกสีชมพู กลีบดอกด้านนอกสีแดง ดอกมีขนาดปานกลาง ออกดอกดกตลอดทั้งปี ให้ฝักปานกลาง เมล็ดมีขนาดยาวและใหญ่กว่าชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นแท้ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะเจริญเติบโรเร็๋วมาก โดยเฉพาะโขดจะโตเร็วกว่าฮอลแลนด์ 1-2 เท่าตัว ลำต้นมักขึ้นเป็นลำต้นเดียวมีขนาดใหญ่ โขดลำต้นและใบมีสีเขียวสด ดอกสีชมพูอมแดง เหมาะสำหรับทำเป็นตอเสียบยอดไม้เดี่ยว (ยอดเดี่ยว) เพราะโขดโตไว โขดสีสวยและมีรูปทรงที่ดี หรือจะปลูกเป็นไม้จัดสวนก็ได้ เพราะมีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Somalense Hybrid)

     3.2)   ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม "ยักษ์กอ" สันนิษฐานว่าเป็นไม้ลูกผสมระหว่างชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นกับ ชวนชมสายพันธุ์อื่นๆ หลายสายพันธุ์ ไม่มีใครระบุสายพันธุ์ได้แน่นอน บ้างก็ว่าน่าจะเป็น "มัลติฟอรัม (Multiflorum)" มีลักษณะโครงสร้างลำต้นทั่วไปคล้ายชวนชมพื้นเมือง เจริญเติบโตเร็ว ต้นแม่เป็นกิ่งปักชำล้ำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้ว สูงกว่า 2 เมตร ลักษณะเด่นที่แยกได้ชัดเจนคือ ใบมีสีเขียวอมเทาเป็นมัน มีเส้นสีแดงกลางใบเห็นได้ชัดเจน มีลักษณะใบคล้ายชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น ดอกสีชมพูมีขนาดปานกลาง กลีบดอกแหลม ระยางค์อันเรณูยาวเลยส่วนกรวยดอก ออกดอกตลอดทั้งปี ให้ฝักปานกลาง เมล็๋ดสมบูรณ์ใหญ่ป้อม ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะเจริญเติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะโขดจะโตเร็วกว่า ฮอลแลนด์ 1-2 เท่า ลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือ ลำต้นจะแตกเป็นกอ จากโขดประมาณ 4-6 ลำ มีเส้นกลางใบสีแดง เหมาะสำหรับทำเป็นตอเสืยบไม้พุ่ม (เสียบหลายยอด) เพราะโขดโตไวและมีลำต้นหลายลำ หรือจะปลูกเป็นไม้จัดสวนก็ได้ เพราะมีลำต้นที่เป็นกอที่สวยงาม

หมายเหตุ
1.) รายการสินค้าที่เกี่ยวกับชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น บางรายการปัจจุบันมิได้มีการผลิต แต่เป็นการสะสมสายพันธุ์ในฟาร์มเท่านั้น หากท่านใดสนใจรายการสินค้านั้นๆ กรุณาสั่งผลิตหรือสั่งจองล่วงหน้า
2.) ข้อความบางส่วนนำมาจากข้อเขียนของ รศ.ดร สาวิตรี มาไลยพันธุ์

ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved