ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 16595
ยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ (Arabicum : Yak-Saudi)
      มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับ  ทางตอนใต้และตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ  ลำต้นสูงใหญ่  ส่วนใหญ่ใบมักมีขนละเอียดนุ่ม  ดอกมักมีสีชมพูและมีขนาดเล็ก  ออกดอกตามกิ่งก้านหรือลำต้น ฝักมักมีสีแดงเข้ม  ฝักและเมล็ดมักมีขนาดใหญ่  ชวนชมชนิดนี้สามารถแบ่งลักษณะลำต้นออกเป็น  2  ลักษณะดังนี้

      - ลำต้นสูงแบบไม้ยืนต้น จะมีลำต้นที่สูงชะลูด ลำต้นจะแตกออกจากฐานโขดหลายลำ ลำต้นชี้ขึ้นตรงมักเจริญติบโต
        ในแนวสูงมากกว่าการขยายในแนวราบ อาจสูงได้ถึง 4 เมตร ที่พบเห็นในประเทศไทยเช่น ยักษ์หน้าวัง เป็นต้น

      - ลำต้นเตี้ย ลำต้นจะขึ้นเป็นแท่งหลายแท่งจากฐานโขด มักเจริญเติบโตในแนวราบ มากกว่าแนวสูง
        ฐานโขดมักมีขนาดใหญ่ โขดอาจมีขนาดใหญ่ถึง 1 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ที่พบเห็นในประเทศไทย เช่น
        ยักษ์เยเมน เป็นต้น

      ชวนชมชนิดนี้ส่วนใหญ่ทะยอยนำเข้ามาในประเทศไทย ทั้งเมล็ด กิ่ง และต้น จากผู้ที่เคยทำงานในตะวันออกกลางตลอดระยะเวลาประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้มาจากหลายแหล่ง หลายสายพันธุ์ ชวนชมชนิดนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าชวนชมพื้นเมืองทั่วไป เพราะโขดมีขนาดใหญ่กว่ามาก ในบ้านเรานั้นมักเรียกชื่อสายพันธุ์ตามแหล่งที่นำไปเพาะเลี้ยง เช่น ยักษ์ลพบุรี ยักษ์สิงห์บุรี เพชรเมืองคง(โคราช) เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไป ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ไปมาก ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์แตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมมาก

     เรามีเมล็ด ต้นกล้า ลูกไม้เพาะเมล็ด ไม้เสียบยอด สายพันธุ์ยักษ์อาหรับ (Arabicum) นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร     ยักษ์อาหรับ (Arabicum) ในประเทศไทย สามารถจำแนกได้ ดังต่อไปนี้

     1) ยักษ์เยเมน - Arabicum : Yamen (YM)

     1.1)  ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้าจากประเทศเยเมน
     1.2)   ลักษณะยักษ์เยเมน
              -  มีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง  มีข้อตามลำต้นค่อนข้างถี่
              -  มีใบใหญ่ ใบมนกลม  สีเขียวเข้ม  ใบมันไม่มีขน
              -  ดอกดก  ออกดอกเป็นพวง  ดอกมีขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน
              -  มีโขดขนาดใหญ่  ลำต้นขึ้นเป็นแท่งหลายแท่ง มักขยายออกด้านข้าง
                  มากกว่าแนวสูง
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดใบไม่ด่าง แต่มีลักษณะที่ดี
                  โตเร็วและแข็งแรง
              -  ต้นที่เคยพบเห็น โขดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  80  เซนติเมตร 
                  สูงประมาณ  2.50 เมตร
              -  ฝักป้อม  เมล็ดป้อม เมล็ดมีขนาดใหญ่
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด  มีความนิ่งของสายพันธุ์สูง

ต้นยักษ์เยเมนที่ได้จาการเพาะเมล็ด - Arabicum : Yamen (YM) ต้นแม่พันธ์ยักษ์เยเมน - Arabicum : Yamen (YM)

     2) ยักษ์เกษตร - Arabicum : Ka-Set (KS)

       2.1)   ต้นแม่เป็นไม้นำเข้ามาจากประเทศซุอุดิอาราเบีย
                โดยการนำกิ่งพันธุ์มาปักชำและเพาะเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
                ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ปัจจุบันต้นแม่อยู่ที่
                อุทยานหินล้านปีจังหวัดชลบุรี

       2.2)   ลักษณะยักษ์เกษตร
              -  ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด  กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ
                 โขดจะเจริญเติบโตได้ไว  ขยายฐานโขดได้ดีทั้งสิ้น
              -  ลำต้นขึ้นเป็นแท่งหลายแท่ง  มักขยายออกด้านข้างมากกว่าแนวสูง 
                 สูงประมาณ 2-3 เมตร
              -  ใบกลม  นุ่ม  มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
              -  ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน  ออกดอกตลอดทั้งปี  และดกมากใน
                 ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน
              -  ตามธรรมชาติติดฝักค่อนข้างยาก  ฝักอ้วน  เมล็ดสั้นป้อม  ฝักหนึ่งคู่
                 มีเมล็ดประมาณ 50-60 เมล็ด
              -  เป็นไม้ขนาดใหญ่  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่ง
                 ของสายพันธุ์สูง
ยักษ์เกษตร - Arabicum : Ka-Set (KS)

     3) ยักษ์สิงห์บุรี - Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR) / เพชรเมืองคง -
         Arabicum : Pet-Muang-Kong (PMK)


       3.1)   ต้นแม่ปลูกที่จังหวัดสูงห์บุรี เรียกยักษ์สิงห์บุรี
                เมื่อนำไปปลูกที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่าเพชรเมืองคง

       3.2)   ลักษณะยักษ์สิงห์บุรี
              -  กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ขึ้นลำต้นได้สวย  มีลำต้นสูง
                 มักเจริญเติบโตในแนวสูงมากกว่าการขยายในด้านข้าง
                 สูงประมาณ  3-5 เมตร
              -  ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด  โขดกลมสวย  แตกกิ่งจากโขดมาก 
                 มีสีผิวเนียนเขียว  มีลักษณะที่ดี 
                 มีลำต้นสูง  ขยายด้านข้างน้อย และมักเจริญเติบโตในแนวสูง
              -  มีดอกดก  ดอกออกเป็นพวง  ดอกมีขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน
              -  ใบมีสีเขียวตองอ่อน  นุ่ม  ขนน้อย  ใบรี  ปลายใบแหลม
              -  ให้ฝักดก  ฝักยาว  เมล็ดยาว
              -  เป็นไม้ขนาดใหญ่  ลูกไม้ที่ได้จากเพาะเมล็ดมีทั้งใบมันและใบขน

ต้นแม่พันธ์ยักษ์สิงห์บุรี - Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR) ต้นแม่พันธ์ยักษ์สิงห์บุรี - Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR)
ต้นยักษ์สิงห์บุรีที่ได้จากการเพาะเมล็ด - Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR)

     4) ยักษ์ลพบุรี - Arabicum : Lop-Bu-Ri (LBR)

       4.1)   ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย
                ขณะที่ต้นยังเล็ก ๆ และนำไปปลูกที่จังหวัดลพบุรี

       4.2)   ลักษณะของยักษ์ลพบุรี
              -  มีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง  มีปมปุ่มตามลำต้นและมีลายข้อที่ชัดเจน
              -  ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด  กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ โขดโตเร็วมีขนาดใหญ่ 
                 ลำต้นขึ้นเป็นลำใหญ่  การเจริญเติบโตขยายทั้งด้านข้างและด้านสูง
                 สูงประมาณ 1.5-2 เมตร
              -  ใบพาย  ใบยาวรี  ปลายใบมนไม่แหลม ใบนุ่ม 
                 ใบมีขนมากทั้งหน้าใบและหลังใบ
              -  ดอกมีขนาดเล็ก  สีชมพูอ่อน  ให้ดอกพอประมาณ
              -  ให้ฝักพอประมาณ  ฝักและเมล็ดมีขนาดกลาง ๆ
              -  เป็นไม้ขนาดกลาง  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี 
                 และสวยเกิน 80%

ต้นแม่พันธ์ยักษ์ลพบุรี - Arabicum : Lop-Bu-Ri (LBR) ต้นแม่พันธ์ยักษ์ลพบุรี - Arabicum : Lop-Bu-Ri (LBR)

     5) เพชรหน้าวัง - Arabicum : Pet-Na-Wang (PNW)

       5.1)   มีผู้กล่าวขานกันว่า  ต้นแม่เพชรหน้าวังปลูกอยู่หน้าวัง
                ในประเทศซาอุดิราเบีย มีผู้นำเข้ากิ่งพันธุ์มาปักชำ
                 และเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

       5.2)   ลักษณะของเพชรหน้าวัง
              -  เป็นไม้ใหญ่  อาจสูงถึง  5  เมตร  มีกิ่งค่อนข้างอ่อน 
                 มักสูงใหญ่ชะลูดทางสูงมากกว่าการแตกกิ่งทางด้านข้าง
              -  ใบมีขนาดใหญ่มาก  ใบนุ่มและมีขน  ปลายใบมน
              -  ดอกมีสีชมพูเข้ม  ใส้ในกรวยดอกมีลายเส้นที่ชัดเจน
              -  ให้ฝักพอประมาณ  ฝักมีขนาดกลาง ๆ
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมาก 
                 และมีความหลากหลาย
       5.3)   เพชรหน้าวังมีการแบ่งเป็น เพชรหน้าวัง A5 และ
                เพชรหน้าวัง A6 โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

              -  A5 ใบกลม ต้นเตี้ย
              -  A6 ใบเรียวยาว ต้นสูง

ต้นเพชรหน้าวังที่ได้จากการเพาะเมล็ด - Arabicum : Pet-Na-Wang (PNW) ต้นเพชรหน้าวังที่ได้จากการเพาะเมล็ด - Arabicum : Pet-Na-Wang (PNW)
ต้นแม่พันธ์เพชรหน้าวัง - Arabicum : Pet-Na-Wang (PNW)

     6) ยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)

        6.1)   ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย
                 ขณะที่ต้นยังเล็ก ๆ และนำไปปลูกที่จังหวัดสิงห์บุรี

        6.2)   ลักษณะของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี
              -  ลำต้นมีสีดำ ลำต้นแข็งแรงและขึ้นเป็นแท่ง ข้อถี่ ตาตามลำต้นมีสีขาว
                 จึงเห็นเป็นสีดำสลับขาว ตลอดทั้งต้น
              -  ใบรี  ปลายใบแหลม  มักมีเส้นสีแดงกลางใบ
              -  ดอกสีชมพูอ่อน ดอกมีขนาดเล็ก ออกดอกดก
              -  เป็นไม้ขนาดกลาง การเจริญเติบโตขยายทั้งด้านสูงและด้านข้างพอๆ
                 กัน โขดมีขนาดประมาณ 80 เซนติเมตร สูงประมาณ 1.5-2 เมตร
              -  ตามธรรมชาติให้ฝักพอประมาณ ฝักและเมล็ดมีขนาดกลางๆ
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี และมักดำกว่าต้นแม่

ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR) ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)
ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR) ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)


     7)  ยักษ์ดำ - สายโคราช - Arabicum : Black Giant - Korat Series (BG-KR)

       7.1)   ลักษณะของยักษ์ดำ-สายโคราช
              -  โขด ลำต้น กิ่ง มีสีน้ำตาล - ดำ หรือน้ำตาลม่วง
                  โขดและกิ่งจะโตเร็วข้างลำต้นจะมีตาเป็นปุ่ม มีความสูง1-2เมตร
              -  ใบมีสีเขียว มีขนขึ้นใต้ใบ ใบนิ่มอ่อน เส้นกลางใบมีสีน้ำตาล
                  ปลายมน ถ้าเลี้ยงอย่าสมบูรณ์ใบจะมีขนาดยาวขนนุ่ม
              -  ดอก จะมีสีชมพูออกขาว กลีบดอกแยกออกจากกัน
                  ออกดอกตั้งแต่โคนกิ่งถึงปลายยอด แต่ไม่มาก
                  หรือออกดอกบริเวณปลายยอด สุดของกิ่งฝักจะมีขนาดใหญ่
                  สีน้ำตาลอมแดงยาวประมาณ 10-15 ซ.ม.
                  ที่ปลายฝักจะงอเล็กน้อยมีสองแฉก
              -  ยักษ์ดำเลี้ยงง่าย โตเร็ว โขดและลำต้นมีสีผิวสวยเมื่อถูกแสง
                  จะมีสีนวลสวย
ยักษ์ดำ - สายโคราช - Arabicum : Black Giant - Korat Series (BG-KR) ยักษ์ดำ - สายโคราช - Arabicum : Black Giant - Korat Series (BG-KR)

     8)  ยักษ์หลวงพ่อโต - Arabicum : Luang Por Dho (LPD)

       8.1)   ลักษณะของยักษ์หลวงพ่อโต
              -  โขด ลำต้น กิ่ง มีสีขาวอมน้ำตาล
              -  ใบมีสีเขียวและใบมัน ปลายใบแหลม
              -  ดอก จะมีสีชมพู ดอกดกพอประมาณ
              -  ฝักและเมล็ดมีขนาดใหญ่
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมาก
                 และมีความหลากหลาย

ต้นแม่พันธ์ยักษ์หลวงพ่อโต - Arabicum : Luang Por Dho (LPD)

     9)  ยักษ์ราชบุรี - Arabicum : Ratchaburi (RBR)

       9.1)   ลักษณะของยักษ์ราชบุรี
              -  มีลักษณะทั่วไปคล้ายเพชรหน้าวัง A6
              -  ฝักมีขนาดใหญ่ เมล็ดมีลักษณะยาวพิเศษ
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมาก 
                 และมีความหลากหลาย

ต้นแม่พันธ์ยักษ์ราชบุรี - Arabicum : Ratchaburi (RBR) ต้นยักษ์ราชบุรีที่ได้จากการเพาะเมล็ด - Arabicum : Ratchaburi (RBR)

       10)  ยักษ์องครักษ์ - Arabicum : Ong Ka Rak (OKR)

       10.1) ลักษณะของยักษ์องครักษ์
              -  มีลักษณะทั่วไปเป็นยักษ์ซาอุใบกลม ใบมีขน ลักษณะใบคล้าย ไทโซโค - เอสวัน
              -  ให้ฝักยากมาก แม้ผสมเกษรด้วยมือก็ไม่ค่อยติดฝัก ดังนั้นจึงมึเมล็ดจำนวนน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
                  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดจึงมีน้อยมาก
              -  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่สวยงาม คล้ายไม้กลุ่มไทยโซโคทรานั่มมาก
                 หรืออาจเรียกว่าไทยโซโคใบขนก็ได้


     ยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ (Arabicum : Yak-Saudi)
     ปัจจุบันมักเรียกสั้น ๆ ว่า Arabicum ในความเป็นจริงคำว่า Arabicum เป็นการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของไม้ คือมาจากคามสมุทรอาหรับ ไม้ที่นำมาจากคามสมุทรอาหรับมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

       1. ยักษ์ซาอุ (Arabicum - Yak-Saudi) ซึ่งมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า อะราบิคั่ม (Arabicum) จัดว่าเป็นยักษ์ใหญ่อย่างแท้จริง
           ในอดีตที่ผ่านมาต้นยิ่งใหญ่ ยิ่งสง่างาม ยิ่งมีราคา ภายหลังมีผู้พัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะต้นเล็กลง
           เป็น อาราบิคั่มทรงคอมแพ็ค (Arabicum Compact) ลักษณะใบมีทั้งใบมันและใบขน
       2. ราชินีพันดอก (Arabicum - RCN) เป็นยักษ์ทรงพุ่มขนาดกลาง ใบมัน ใบเล็ก
       3. ไทยโซโคทรานั่ม (Arabicum - Thai-Socotranum) ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่า ไทยโซโค (Thai Soco) เป็นยักษ์เตี้ย ใบมัน

     ยักษ์ซาอุเป็นยักษ์ใหญ่ ราชินีพันดอกเป็นยักษ์ทรงพุ่มขนาดกลาง ส่วนไทยโซโคเป็นยักษ์เตี้ย ไม้ทั้งสามตัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันดอกสีชมพูเล็ก ๆ แตกต่างกันที่ทรงต้น


แปลงกิ่งแม่พันธ์ยักษ์ซาอุสายพันธ์ต่าง ๆ

     ปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการแบ่งแยกยักษ์ซาอุ (Arabicum : Yak-Saudi) เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว มักผลิตรวมกันหมดโดยไม่มีการแบ่งแยกสายพันธุ์ แต่ไพสิฐฟาร์มยังเป็นนักสะสมสายพันธุ์ และมีการผลิตแบบแบ่งแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจน ทั้งเมล็ดและต้นกล้า โดยกิ่งแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ด ใช้กิ่งแม่พันธุ์ดั้งเดิม (Original)

ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved