ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 16584
ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
      มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับ จัดเป็นยักษ์อาหรับ (Arabicum) ชนิดหนึ่ง  มีการนำเข้าราชินีพันดอกจากประเทศแถบอาหรับ  โดยการนำกิ่งจากต้นแม่  มาปักชำและเพาะเลี้ยงในประเทศไทย


     ราชินีพันดอก มีลักษณะดังนี้

      - ดอกดกมาก  ดอกมีขนาดเล็กสีชมพูอ่อน  เวลาออกดอกมักออกดอกพร้อมกันทั้งต้นและมักทิ้งใบ 
         แลดูทั้งต้นมีแต่ดอกสวยงามมาก  จนได้สมญานามว่า "ราชินีพันดอก"
      - ใบเล็ก  ใบสีเขียวสด  ขอบใบบางครั้งมีสีเหลือง แซมจนบางครั้งดูคล้ายใบด่างสีทอง 
         ใบมันไม่มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
      - เป็นไม้ขนาดกลาง มีทรงพุ่มที่สวยงาม ไม่สูงมากนัก มีกิ่งแขนงจำนวนมากแตกออกจากลำต้น
      - ตามธรรมชาติให้ฝักพอประมาณ  ฝักและเมล็ดมีขนาดเล็ก กว่าพืชในตระกูลยักษ์อาหรับ (Arabicum) ด้วยกัน
      - ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี  และมีความหลากหลาย
      - กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำราชินีพันดอก  มักมีลำต้นและทรงพุ่มที่สวยงาม
      - ไม้เสียบยอดราชินีพันดอก  มักมีทรงพุ่มและดอกที่สวยงาม

      ปัจจุบันราชินีพันดอก  จัดเป็นไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและในหมู่นักเพาะเลี้ยงทั้งในและต่างประเทศ  มีการนำเมล็ดราชินีพันดอกมาเพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก  ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดของราชินีพันดอกมีความหลากหลายมาก  จนบางครั้งได้เป็น ราชินีพันดอกใบขน  ราชินีพันดอกแคระ  ราชินีพันดอกที่มีลักษณะคล้ายยักษ์อาหรับอื่นๆ เป็นต้น  เนื่องจากลูกไม้ของราชินีพันดอกมีความหลากหลายมาก ดังนั้นในหมู่นักเพาะเลี้ยงที่หลงไหลในเสน่ห์ของราชินีพันดอก จึงมักสะสมในรูปของกิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ  หรือไม้เสียบยอดจากต้นแม่ของราชินีพันดอกมากกว่าลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

      จากประสบการณ์ของไพสิฐฟาร์ม สันนิฐานว่า ราชินีพันดอก เป็นลูกผสมระหว่ายักษ์ญี่ปุ่นกับยักษ์ซาอุ เนื่องจากในการเพาะเมล็ดราชินีพันดอก บางครั้งกลายเป็นยักษ์ญี่ปุ่นทั้งหมด บางครั้งมีทั้งยักษ์ญี่ปุ่น มีทั้งยักษ์ซาอุ มีทั้งราชินีพันดอก ในกระบะเพาะเดียวกัน ลูกไม้ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ดจึงไม่มีความนิ่งของสายพันธุ์ มีความหลากหลาย

ราชินีพันดอกเสียบยอดกิ่งแม่
ต้นแม่พันธ์ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

ต้นราชินีพันดอกไม้เสียบยอดกิ่งแม่ (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN ต้นแม่พันธ์ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN


ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด


ต้นแม่พันธ์ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN ต้นแม่พันธ์ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN


ราชินีพันดอกเพาะเมล็ดทรงสูง


ราชินีพันดอกกิ่งตอน
ต้นราชินีพันดอกไม้เสียบยอดกิ่งแม่ (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN ต้นแม่พันธ์ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

     เรามีเมล็ด ต้นกล้า ลูกไม้เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้เสียบยอด ราชินีพันดอกให้ท่านเลือกสรร


ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved