ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 13825

ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

      ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบทางตอนใต้ของซาอีลแทนซาเนีย ซิมบักเวย์ เคนย่า เป็นชนิดแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทย สันนิษฐานว่านะจะนำเข้ามาจากดินโดนีเซีย ซึ่ง ชวนชม สายพันธุ์นี้พบเห็นกันทั่วไปในประเทศไทย จนบางครั้งถูกเรียกว่าพันธุ์ไทย หรือพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะเด่นของ ชวนชม ชนิดนี้ ลำต้นจะแตกกิ่งแขนงมาก โขดไม่ค่อยใหญ่ ใบมัน ไม่มีขนสีเขียวอ่อน ดอกสีชมพู กลีบดอกสีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลือง มีระยางค์อันเรณู 5 เส้น ต่อมาภายหลังมีการนำเข้าไม้ชนิดนี้จาก สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ ไต้หวัน และมีการปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีโขดขนาดใหญ่ขึ้นและสีสรรของดอกมีความหลากหลายสวยสดงดงาม มีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกซ้อน จัดเป็นไม้สียอดนิยม และมีชื่อเรียกขานมากมาย

      ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ สันนิฐานว่าได้ชื่อนี้มาจากการนำเข้าไม้สีที่สวยงามจากประเทศ ฮอลแลนด์ เข้าใจว่าเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นมาเอง ในภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า ชวนชม ชนิดนี้ว่า "ฮอลแลนด์" แต่เรียกว่า "Obesum"

     เรามีเมล็ด ชวนชม ต้นกล้า ต้น ชวนชม เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้สีไม้เสียบยอด สายพันธุ์ฮอลแลนด์ นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร

หมายเหตุ : ข้อความบางส่วนนำมาจากข้อเขียนของ รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม จากไพสิฐฟาร์ม

แคตตาล๊อก ชวนชม ไม้สี

  ชวนชม ดอกชั้นเดียว   ชวนชม ดอกซ้อน
1 ชวนชม ดอกสีแดง 9 ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง
2 ชวนชม ดอกสีขาว 10 ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว
3 ชวนชม ดอกสีชมพู 11 ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู
4 ชวนชม ดอกสีม่วง 12 ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง
5 ชวนชม ดอกสีเหลือง 13 ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีเหลือง
6 ชวนชม ดอกลายหรือสองสี 14 ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี
7 ชวนชม ใบด่าง 15 ชวนชม ดอกซ้อนใบด่าง
8 ชวนชม ดอกชั้นเดียวอื่น ๆ 16 ชวนชม ดอกซ้อนอื่น ๆ

     ต้น ชวนชม เสียบยอดไม้สี - เป็นการนำยอด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สวยสดงดงามทั้งดอกชั้นเดียว
           หรือดอกซ้อนมาเสียบกับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดไม้สี (Adenium Grafted Plants)

ชวนชม กระถาง 6 นิ้ว ขนาดโขด 2 - 2.5 นิ้ว ราคาต้นละ 40 บาท
ชวนชม กระถาง 8 นิ้ว ขนาดโขด 3 - 3.5 นิ้ว ราคาต้นละ 60 บาท
ชวนชม กระถาง 10 นิ้ว ขนาดโขด 4 - 4.5 นิ้ว ราคาต้นละ 100 บาท
ชวนชม กระถาง 11 นิ้ว ขนาดโขด 5 - 5.5 นิ้ว ราคาต้นละ 150 บาท
ชวนชม กระถาง 12 นิ้ว ขนาดโขด 6 - 6.5 นิ้ว ราคาต้นละ 200 บาท
ชวนชม ต้นไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด

1. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง แดงอุดมทรัพย์
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง แดงอุดมทรัพย์
รหัส(CODE) S-R1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มังกรแดง
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง มังกรแดง
รหัส(CODE) S-R2
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เอกมงคล
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง เอกมงคล
รหัส(CODE) S-R4
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไพสิฐสตาร์
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง ไพสิฐสตาร์
รหัส(CODE) S-R8
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

2. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีขาว

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวป๊อปคอร์น
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีขาว ขาวป๊อปคอร์น
รหัส(CODE) S-W1
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

3. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีชมพู

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

4. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีม่วง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงมงคล
ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีม่วง ม่วงมงคล
รหัส(CODE) S-PP1
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

5. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีเหลือง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

6. ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เซโลน่า
ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี เซโลน่า
รหัส(CODE) S-M1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โพไซดอน
ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี โพไซดอน
รหัส(CODE) S-M2
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

7. ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองนพคุณ (ใบด่างดอกขาว)
ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง ทองนพคุณ (ใบด่างดอกขาว)
รหัส(CODE) S-S1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หินอ่อน
ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง หินอ่อน
รหัส(CODE) S-S3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สุริยันจันทรา
สุริยันจันทรา
รหัส(CODE) S-S4
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 621
621
รหัส(CODE) S-S5
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

8. ชวนชม ดอกชั้นเดียว - อื่น ๆ

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ใบพาสติก
ชวนชม ดอกชั้นเดียวอื่นๆ ใบพาสติก
รหัส(CODE) S-O2
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เดอะพีช
ชวนชม ดอกชั้นเดียวอื่นๆ เดอะพีช
รหัส(CODE) S-O3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แคระโบราณ
แคระโบราณ
รหัส(CODE) S-O4
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

9. ชวนชม ดอกซ้อนสีแดง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อมตะ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อมตะ
รหัส(CODE) D-R3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงไบเล่ย์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงไบเล่ย์
รหัส(CODE) D-R4
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสมใจ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงสมใจ
รหัส(CODE) D-R5
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสุขใจ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงสุขใจ
รหัส(CODE) D-R6
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พลายงาม
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง พลายงาม
รหัส(CODE) D-R8
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หางปลากัด
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง หางปลากัด
รหัส(CODE) D-R9
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อันดามัน
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อันดามัน
รหัส(CODE) D-R10
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ชบาแก้ว
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง ชบาแก้ว
รหัส(CODE) D-R11
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี บานเย็น
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง บานเย็น
รหัส(CODE) D-R12
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จินตหลา
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง จินตหลา
รหัส(CODE) D-R13
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อันดามัน
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อันดามัน
รหัส(CODE) D-R14
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

10. ชวนชม ดอกซ้อนสีขาว

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองประเสริฐ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ทองประเสริฐ
รหัส(CODE) D-W3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวสิวานนท์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ขาวสิวานนท์
รหัส(CODE) D-W4
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวนำโชค
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ขาวนำโชค
รหัส(CODE) D-W5
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จันทรา
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว จันทรา
รหัส(CODE) D-W6
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

11. ชวนชม ดอกซ้อนสีชมพู

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทริปเปิล
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู ทริปเปิล
รหัส(CODE) D-P1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พันนารายณ์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู พันนารายณ์
รหัส(CODE) D-P3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไว้พิ้ง
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู ไว้พิ้ง
รหัส(CODE) D-P4
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

12. ชวนชม ดอกซ้อนสีม่วง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงทรัพย์เจริญ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง ม่วงทรัพย์เจริญ
รหัส(CODE) D-PP1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงราชัน
ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง ม่วงราชัน
รหัส(CODE) D-PP3
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

13. ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองสยาม
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง ทองสยาม
รหัส(CODE) D-Y5
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เหลืองเพิ่มทรัพย์
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง เหลืองเพิ่มทรัพย์
รหัส(CODE) D-Y6
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เหลืองบานบุรี
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง เหลืองบานบุรี
รหัส(CODE) D-Y7
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หิมะทองคำ
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง หิมะทองคำ
รหัส(CODE) D-Y8
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มูนไล้
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง มูนไล้
รหัส(CODE) D-Y9
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยิบ
ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง ทองหยิบ
รหัส(CODE) D-Y10
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

14. ชวนชม ดอกซ้อนลายหรือสองสี

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ดับเบิลเซโลน่า
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ดับเบิลเซโลน่า
รหัส(CODE) D-M1
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี นางฟ้าลุยไฟ
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี นางฟ้าลุยไฟ
รหัส(CODE) D-M2
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ใยไหม
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ใยไหม
รหัส(CODE) D-M3
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไฉไล
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ไฉไล
รหัส(CODE) D-M4
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี กินรี
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี กินรี
รหัส(CODE) D-M5
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขุมทรัพย์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ขุมทรัพย์
รหัส(CODE) D-M6
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สมบูรณ์ทรัพย์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี สมบูรณ์ทรัพย์
รหัส(CODE) D-M7
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทรัพย์สมบูรณ์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ทรัพย์สมบูรณ์
รหัส(CODE) D-M8
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยอด
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ทองหยอด
รหัส(CODE) D-M9
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มาหยา
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี มาหยา
รหัส(CODE) D-M11
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี วิกตอรี่
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี วิกตอรี่
รหัส(CODE) D-M12
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สโนไวท์
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี สโนไวท์
รหัส(CODE) D-M13
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อาทิตย์ทรงกลด
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี อาทิตย์ทรงกลด
รหัส(CODE) D-M14
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จันทรา
ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี จันทรา
รหัส(CODE) D-M15
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รัศมี
รัศมี
รหัส(CODE) D-M16
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พันทิพย์
พันทิพย์
รหัส(CODE) D-M17
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โชคดี
โชคดี
รหัส(CODE) D-M18
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทรายทอง2
ทรายทอง2
รหัส(CODE) D-M19
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รุ่งนิรันดร์
รุ่งนิรันดร์
รหัส(CODE) D-M20
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โชคอำนวย
โชคอำนวย
รหัส(CODE) D-M21
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พิมกาย
พิมกาย
รหัส(CODE) D-M22
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มีตัง
มีตัง
รหัส(CODE) D-M23
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 4935
4935
รหัส(CODE) D-M24
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 201
201
รหัส(CODE) D-M25
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 152
152
รหัส(CODE) D-M26
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มังกรทอง
มังกรทอง
รหัส(CODE) D-M27
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 207
207
รหัส(CODE) D-M28
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หงส์เหนือมังกร
หงส์เหนือมังกร
รหัส(CODE) D-M29
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รุ่งตะวัน
รุ่งตะวัน
รหัส(CODE) D-M30
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แคนดี้
แคนดี้
รหัส(CODE) D-M31
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สุริยันจันทรา
สุริยันจันทรา
รหัส(CODE) D-M32
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 97
97
รหัส(CODE) D-M33
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 206
206
รหัส(CODE) D-M34
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี คิตตี้
คิตตี้
รหัส(CODE) D-M35
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พริงตี้
พริงตี้
รหัส(CODE) D-M36
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มิกกี้
มิกกี้
รหัส(CODE) D-M37
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พรสวรรค์
พรสวรรค์
รหัส(CODE) D-M38
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เวียดนาม
เวียดนาม
รหัส(CODE) D-M39
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แบล๊คดากอน
แบล๊คดากอน
รหัส(CODE) D-M40
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พระลอ
พระลอ
รหัส(CODE) D-M41
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

15. ชวนชม ดอกซ้อนใบด่าง

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี template
ด่างบารมี
รหัส(CODE) D-S2
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

16. ชวนชม ดอกซ้อน - อื่น ๆ

ไปบนสุด
เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด
       
       

ไพสิฐฟาร์ม : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ 086-7690134 |  โทรศัพท์ : 032-399293 , 032-399480 |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved