ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 21063
林章记农场的产品  沙漠玫瑰普遍分为五个品种
1. 荷兰(泰国人俗称) [ Adenium Obesum ] 详细内容
2. 索马里 [ Adenium Somalense ] 详细内容
3. 阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ] 详细内容
4. 千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 详细内容
5. 泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ] 详细内容

1. 沙漠玫瑰种子(Adenium Seeds) Go top
   生产及销售的品种如下:
   

  沙漠玫瑰种子价格如下:
  1.1 荷兰(泰国人俗称) 混合色种子
[ Obesum Mixed Color seed ]
价格/每颗种子 1    泰铢
  1.2 荷兰(泰国人俗称) 选择的颜色 - 单层花种子
[ Obesum Selected Color - Single layer flower seed ]
价格/每颗种子 2    泰铢
  1.3 荷兰(泰国人俗称) 选择的颜色 - 双层花种子
[ Obesum Selected Color - Double layer flower seed ]
价格/每颗种子 5    泰铢
  1.4 索马里种子
[ Somalense seed ]
价格/每颗种子 2    泰铢
  1.5 阿拉伯(高大阿拉伯) 种子
[ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum seed ]
价格/每颗种子 3    泰铢
  1.6 千朵皇后(中型阿拉伯) 种子
[ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN seed ]
价格/每颗种子 4    泰铢
  1.7 泰索科特拉(矮大阿拉伯) 种子
[ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco seed ]
价格/每颗种子 5    泰铢

 荷兰品种(泰国人俗称) 混合色种子 [ Obesum Mixed Color seed ]
是混合种子的集合。 幼苗花不美观,通常用作砧木。

 荷兰品种(泰国人俗称) 选择颜色种子 - 单层花种子 [ Obesum selected color seeds- Single layer flower seed ] : 分为6种颜色:红色花,白色花,粉红色花,紫色花,条纹花和双色花。
ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ไพสิฐสตาร์(Psisit Star) ไม้ดอกไม้ประดับ  ชวนชม  ขาวมรกต(Kaow Mor Ra Kod) ไม้ดอกไม้ประดับ  ชวนชม  กุหลาบทะเลทราย(Desert Rose) ไม้ดอกไม้ประดับ  ชวนชม  ม่วงกาญจนา (Muang Kan Ja Na)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เซโลน่า ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โพไซดอน   เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์
是收集分开颜色或分开品种的种子。 种子作为杂交种子,幼苗花的特征和花的颜色差别很大。 如播种白花色种子,幼苗可能不是白花。 可能会变成淡粉色。 大多数被出售给禁止进口沙漠玟瑰植物的国家,但只允许进口种子。

 荷兰品种(泰国人俗称) 选择颜色种子 - 双层花种子 [ Obesum selected color seeds - Double layer flower ] : 分为7种颜色:红色花,白色花,粉红色花,紫色花,黄花,条纹花和双色花。
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสุขใจ ไม้ดอก ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ - ทองประเสริฐ ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไว้พิ้ง ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงราชัน
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มูนไล้ ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มาหยา ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยอด เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์
是收集分开颜色或分开品种的种子。 种子作为杂交种子,幼苗花的特征和花的颜色差别很大。 如播种白色双层花种子,幼苗可能不是白花。 可能会变成淡粉色或者可能成为单层花。 大多数被出售给禁止进口沙漠玟瑰植物的国家,但只允许进口种子。

 索马里种子 [ Somalense seed ] 

 阿拉伯(高大阿拉伯) 种子 [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum seed ]
阿拉伯: 还分为 [ Lop-Bu-Ri (LBR) ]  ,  [ Sing-Bu-Ri (SBR) ]  ,  [ Pet-Na-Wang (PNW) ]  ,  [ Yemen (YM) ] ,
[ Black Giant-Sing-Bu-Ri (BG-SBR) ]  ,  [ Black Giant - Korat Series (BG-KR) ]  ,  [ Ka-Set (KS) ] 等品种。

 千朵皇后(中型阿拉伯) 种子 [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN seed ]

 泰索科特拉(矮大阿拉伯) 种子 [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco seed ]
泰索科特拉: 还分为 [Kao Hin Zon (KHZ)]  ,  [Siam Crown (SC)]  ,  [Bang Khla (BK)]  ,  [S1] , 新品种和杂交种等品种。

2. 沙漠玫瑰幼苗(Adenium Seedling) Go top

  2.1 关于幼苗的详细资料如下:
- 种植在 32 X 4 0公分的长方形塑料盆。
- 种子的数量:
     荷兰(泰国人俗称) [ Obesum ] 50颗/盆(成活率80-90℅)
     索马里 [ Somalense ] 50颗/盆(成活率80-90℅)
     阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ] 50颗/盆(成活率80-90℅)
     千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 50颗/盆(成活率80-90℅)
     泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ] 50颗/盆(成活率80-90℅)
- 两个月到十个月的幼苗。
- 幼苗(不包括根部)高于盆五到十公分。
- 根部直径一到两公分。


  2.2 沙漠玫瑰幼苗的价格如下:
  荷兰(泰国人俗称))
[ Obesum ]
50 颗种子/盆 价格/每盆      250   泰铢
  索马里
[ Somalense ]
50 颗种子/盆 价格/每盆      250   泰铢
  阿拉伯(高大阿拉伯)
[ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ]
50 颗种子/盆 价格/每盆      500   泰铢
  千朵皇后(中型阿拉伯)
[ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ]
50 颗种子/盆 价格/每盆      500   泰铢
  泰索科特拉(矮大阿拉伯)
[ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ]
50 颗种子/盆 价格/每盆      800  泰铢

 荷兰(泰国人俗称)) 的幼苗 [ Obesum seedling ]
  

 索马里 的幼苗 [ Somalense seedling ]
Adenium Somalense 的幼苗  Adenium Somalense 的幼苗

 阿拉伯(高大阿拉伯) 的幼苗 [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum seedling ]
 Adenium Arabicum – Yak Saudi 的幼苗   Adenium Arabicum – Yak Saudi 的幼苗 

 千朵皇后(中型阿拉伯) 的幼苗 [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN seedling ]
 Adenium Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok) 的幼苗  Adenium Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok) 的幼苗

 泰索科特拉(矮大阿拉伯) 的幼苗 [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco seedling ]
 Adenium Thai Socotranum 的幼苗  Adenium Thai Socotranum 的幼苗

3. 沙漠玫瑰树(Adenium Plants) 按根部(树头)直径的长度和盆大小分为 Go top

沙漠玫瑰树 荷兰(泰国人俗称) 4寸盆 , 6寸盆 , 8寸盆
Desert Rose Obesum plant 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.


  3.1 沙漠玫瑰树 荷兰(泰国人俗称) [ Obesum plant ]
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 10 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 30 泰铢
大树 根据大小定价

沙漠玫瑰树 索马里 4寸盆 , 6寸盆 , 8寸盆
Desert Rose Somalense plant 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.

  3.2 沙漠玫瑰树 索马里 [ Somalense plant ] - 是混合的,而不分种类。
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 10 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 30 泰铢
大树 根据大小定价

沙漠玫瑰树 阿拉伯(高大阿拉伯) 4寸盆 , 6寸盆 , 8寸盆
Desert Rose Arabicum - Yak Saudi plant 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.

  3.3 沙漠玫瑰树 阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ]
  阿拉伯: 还分为 [ Lop-Bu-Ri (LBR) ]  ,  [ Sing-Bu-Ri (SBR) ]  ,  [ Pet-Na-Wang (PNW) ]  ,  [ Yemen (YM) ] ,
[ Black Giant-Sing-Bu-Ri (BG-SBR) ]  ,  [ Black Giant - Korat Series (BG-KR) ]  ,  [ Ka-Set (KS) ] 等品种。
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
10寸盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 100 泰铢
11寸盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 150 泰铢
12寸盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

沙漠玫瑰树 阿拉伯(高大阿拉伯) 4寸盆 , 6寸盆 , 8寸盆
Desert Rose Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok plant 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.

  沙漠玫瑰树 千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ]
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
10寸盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 100 泰铢
11寸盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 150 泰铢
12寸盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

沙漠玫瑰树 泰索科特拉(矮大阿拉伯) 4寸盆 , 6寸盆 , 8寸盆
Desert Rose Arabicum - Thai Socotranum plant 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.

  3.5 沙漠玫瑰树 泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ]
精选品种: Kao Hin Zon (KHZ) 和 Siam Crown (SC)(不易变种 )
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 80 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 120 泰铢
10寸盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
11寸盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 300 泰铢
12寸盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 400 泰铢
大树 根据大小定价

  3.6 沙漠玫瑰树 泰索科特拉(矮大阿拉伯)[ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ]
普通品种: Bang Kla (BK), S1, 新品种和杂交种(品种多样化)
4寸盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
大树 根据大小定价

  3.7 沙漠玫瑰树高楼形状 Desert rose plant tower style(tall shape).
     来自阿拉伯半岛的品种如阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ],千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 或泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ],这些品种用种子种植出来 通常树干都比较短。 长成后看起来不是很漂亮。因此,通常增高树根来帮助树干。根部高了它的整体感觉看起来就会更漂亮。
Tall shape Thai Socotranum KHZ
高楼形状泰索科特拉 KHZ
Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
高楼形状泰索科特拉 SC
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape RCN
高楼形状千朵皇后 RCN
Tall shape RCN

Tall shape Thai Socotranum KHZ
高楼形状泰索科特拉 KHZ
Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
高楼形状泰索科特拉 SC
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape RCN
高楼形状千朵皇后 RCN
Tall shape RCN

高楼形状泰索科特拉 KHZ 6 寸盆
Tall shape Thai Socotranum KHZ plant 6 inch pot.

高楼形状泰索科特拉 SC 6 寸盆
Desert Rose Thai Socotranum Siam Crown plant 6 inch pot.
6寸盆
特高型
- 盆口直径6英寸,7英寸高(6英寸 特高型)
- 根部加树干的高度约5英寸
- 树干的直径0.5 - 1英寸

- 100泰铢/一棵

- 我们农场销售的这种,买回去后还需要再增高一次根部。增高后树干加根部的高度约1英尺。
- 如果还没达到您需要的高度,还可以再继续增高直到达到您需要的高度。
大树 根据大小定价
4. 扦插枝沙漠玫瑰 (Adenium Cutting Plants) Go top
扦插枝沙漠玫瑰 千朵皇后(中型阿拉伯) 8 寸盆 和 11 寸盆
Desert Rose RCN cutting plants pot 8 inches and 11 inches.
  扦插枝沙漠玫瑰价格如下:
荷兰(泰国人俗称) [ Obesum ] 6 寸盆 价格/每棵 20 泰铢
索马里 [ Somalense ] 8 寸盆 价格/每棵 100 泰铢
阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ] 8 寸盆 价格/每棵 100 泰铢
泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ] 8 寸盆 价格/每棵 100 泰铢
千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 8 寸盆 价格/每棵 100 泰铢
千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 11 寸盆 价格/每棵 200 泰铢
千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 12 寸盆 价格/每棵 300 泰铢
大树 根据大小定价


扦插沙漠玫瑰 8 寸盆

扦插沙漠玫瑰 6 寸盆
5. 嫁接枝沙漠玫瑰 (Adenium Grafted Plants) Go top


     5.1 嫁接枝沙漠玫瑰 荷兰(泰国人俗称) 品种 Adenium Obesum grafted plants.
价格如下:
6 寸盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

Go to adenium plant vareity catalog.
点击这里进入沙漠玫瑰嫁接枝品种目录。
Click here to adenium plant vareity catalog.

      5.2 索马里 [ Somalense ] ,阿拉伯(高大阿拉伯) [ Arabicum - Yak Saudi / Arabicum ] ,泰索科特拉(矮大阿拉伯) [ Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco ] 品种嫁接枝。
           适合于积累物种的爱好者。
价格如下:
6 寸盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价


Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok

Thai Socotranum : Petch Krung Kao

      5.3 千朵皇后(中型阿拉伯) [ Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN ] 品种嫁接枝。适合于积累物种的爱好者。
价格如下:
6 寸盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

 
Paisit farm : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand (泰国)
Mobild  +66 - 86 - 7690134  |  TEL : +66 - 32 - 399293 , +66 - 32 - 399480  |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved