ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 12037
林章记农场的产品  沙漠玫瑰普遍分为五个品种
1. Adenium Obesum(品种名) 详细内容
2. Adenium Somalense(品种名) 详细内容
3. Arabicum - Yak Saudi / Arabicum(品种名) 详细内容
4. Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN(品种名) 详细内容
5. Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco(品种名) 详细内容

1. 沙漠玫瑰种子(Adenium Seeds) Go top
   生产及销售的品种如下:
   

  沙漠玫瑰种子价格如下:
  1.1 Obesum Mixed Color 价格/每颗种子 1    泰铢
  1.2 Obesum Selected Color - Single layer flower 价格/每颗种子 2    泰铢
  1.3 Obesum Selected Color - Double layer flower 价格/每颗种子 没有
  1.4 Somalense 价格/每颗种子 2    泰铢
  1.5 Arabicum - Yak Saudi / Arabicum 价格/每颗种子 3    泰铢
  1.6 Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok / RCN 价格/每颗种子 4    泰铢
  1.7 Arabicum - Thai Socotranum / Thai Soco 价格/每颗种子 5    泰铢

 Obesum Mixed Color的种子: Obesum  彩色品种及杂交品种。

 Obesum Selected Color - Single layer flower 精选颜色-单层花:红、白、粉红、紫色等等。

 Obesum Selected Color - Double layer flower 精选颜色-双层花:红、白、粉红、紫色等等。

 Somalense: 原品种(Original) – 杂交品种(Hybrid)。 

 Arabicum – Yak Saudi:还分为 Lop-Bu-Ri (LBR), Sing-Bu-Ri (SBR),Pet-Na-Wang (PNW), Yemen (YM), Black Giant-Sing-Bu-Ri (BG-SBR), Black Giant - Korat Series (BG-KR), Ka-Set (KS) 等品种。

 Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok):

 Thai Socotranum: 还分为 Kao Hin Zon (KHZ),Siam Crown (SC) ,Bang Khla (BK),S1,新品种和杂交种等品种。

2. 沙漠玫瑰幼苗(Adenium Seedling) Go top

  2.1 关于幼苗的详细资料如下:
- 种植在 32 X 4 0公分的长方形塑料盆。
- 种子的数量:
     Obesum 50颗/盆(成活率80-90℅)
     Somalense 50颗/盆(成活率80-90℅)
     Arabicum – Yak Saudi 50颗/盆(成活率80-90℅)
     Arabicum – RCN 50颗/盆(成活率80-90℅)
     Arabicum - Thai Socotranum 50颗/盆(成活率80-90℅)
- 两个月到十个月的幼苗。
- 幼苗(不包括根部)高于盆五到十公分。
- 根部直径一到两公分。


  2.2 沙漠玫瑰幼苗的价格如下:
  Obesum(品种名) 50 颗种子/盆 价格/每盆      250   泰铢
  Somalense(品种名) 50 颗种子/盆 价格/每盆      250   泰铢
  Arabicum - Yak Saudi(品种名) 50 颗种子/盆 价格/每盆      500   泰铢
  Arabicum – RCN(品种名) 50 颗种子/盆 价格/每盆      500   泰铢
  Thai Socotranum(品种名) 50 颗种子/盆 价格/每盆      800  泰铢

 Obesum 的幼苗
  

 Somalense 的幼苗
Adenium Somalense 的幼苗  Adenium Somalense 的幼苗

 Arabicum – Yak Saudi 的幼苗 
 Adenium Arabicum – Yak Saudi 的幼苗   Adenium Arabicum – Yak Saudi 的幼苗 

 Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok) 的幼苗
 Adenium Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok) 的幼苗  Adenium Arabicum – RCN(Rar Chi Nee Pan Dok) 的幼苗

 Thai Socotranum 的幼苗
 Adenium Thai Socotranum 的幼苗  Adenium Thai Socotranum 的幼苗

3. 沙漠玫瑰树(Adenium Plants) 按直径的长度把花盆分为 Go top
Desert Rose Obesum seedling 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.

  3.1 Obesum(品种名)
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 10 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 30 泰铢
大树 根据大小定价

Desert Rose Somalense seedling 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.
  3.2 Somalense(品种名)- 秧苗是混合的,而不分种类。
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 10 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 30 泰铢
大树 根据大小定价

Desert Rose Arabicum seedling 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.
  3.3 Arabicum - Yak Saudi(品种名):Lop-Bu-Ri (LBR), Sing-Bu-Ri (SBR),Pet-Na-Wang (PNW), Yemen (YM), Black Giant-Sing-Bu-Ri (BG-SBR), Black Giant - Korat Series (BG-KR), Ka-Set (KS) 品种。
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
10寸花盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 100 泰铢
11寸花盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 150 泰铢
12寸花盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

Desert Rose RCN seedling 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.
  3.4 Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok(品种名)
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
10寸花盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 100 泰铢
11寸花盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 150 泰铢
12寸花盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

Desert Rose Thai Socotranum seedling 4 inch pot , 6 inch pot , 8 inch pot.
  3.5 Thai Socotranum-精选品种: Kao Hin Zon (KHZ) 和 Siam Crown (SC)(不易变种 )
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 80 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 120 泰铢
10寸花盆 根部直径 4-4.5 寸 价格/每棵 200 泰铢
11寸花盆 根部直径 5-5.5 寸 价格/每棵 300 泰铢
12寸花盆 根部直径 6-6.5 寸 价格/每棵 400 泰铢
大树 根据大小定价

  3.6 Thai Socotranum-普通品种: Bang Kla (BK), S1, 新品种和杂交种(品种多样化)
4寸花盆 根部直径 1-1.5 寸 价格/每棵 20 泰铢
6寸花盆 根部直径 2-2.5 寸 价格/每棵 40 泰铢
8寸花盆 根部直径 3-3.5 寸 价格/每棵 60 泰铢
大树 根据大小定价

  3.7 用种子种植的沙漠玫瑰 - 树的形状或高形状
     来自阿拉伯半岛的品种如Arabicum,RCN或Socotranum,这些品种用种子种植出来 通常树干都比较短。长成后看起来不是很漂亮。因此,通常都会通过增高根部来帮助 它。根部高了它的整体感觉看起来就会更漂亮。增高根部可分为2种方式:
1。只值增高一个根部 称为 树的形状
2。同时增高很多根部 称为 高形状
Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape RCN
Tall shape RCN

Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum KHZ
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape Thai Socotranum Siam Crown
Tall shape RCN
Tall shape RCN

Desert Rose Thai Socotranum KHZ seedling 6 inch pot.

Desert Rose Thai Socotranum Siam Crown seedling 6 inch pot.
6寸盆
特高型
- 盆口直径6英寸,7英寸高(6英寸 特高型)
- 根部加树干的高度约5英寸
- 树干的直径0.5 - 1英寸

- 100泰铢/一棵

- 我们农场销售的这种,买回去后还需要再增高一次根部。增高后树干加根部的高度约1英尺。
- 如果还没达到您需要的高度,还可以再继续增高直到达到您需要的高度。
大树 根据大小定价
4. 扦插枝沙漠玫瑰 (Adenium Cutting Plants) Go top
Desert Rose RCN cutting plants pot 8 inches and 11 inches.
  价格如下:
Obesum 6 寸花盆 价格/每棵 20 泰铢
Somalense 8 寸花盆 价格/每棵 100 泰铢
Arabicum - Yak Saudi 8 寸花盆 价格/每棵 100 泰铢
Thai Socotranum 8 寸花盆 价格/每棵 100 泰铢
Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok 8 寸花盆 价格/每棵 100 泰铢
Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok 11 寸花盆 价格/每棵 200 泰铢
Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok 12 寸花盆 价格/每棵 300 泰铢
大树 根据大小定价


扦插沙漠玫瑰 8 寸花盆

扦插沙漠玫瑰 6 寸花盆
5. 嫁接枝沙漠玫瑰 (Adenium Grafted Plants) Go top


     5.1 Obesum 品种嫁接枝
价格如下:
6 寸花盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸花盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸花盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸花盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸花盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

Go to adenium color breed catalog.
Click goto adenium color breed catalog.

     5.2 Somalense ,Arabicum - Yak Saudi ,Thai Socotranum 品种嫁接枝。
           适合希望种植多品种的爱好者。
价格如下:
6 寸花盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸花盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸花盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸花盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸花盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价


Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok

Thai Socotranum : Petch Krung Kao

     5.3 Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok 品种嫁接枝。适合希望种植多品种的爱好者。
价格如下:
6 寸花盆 根部直径 2 - 2.5 价格/每棵 40 泰铢
8 寸花盆 根部直径 3 - 3.5 价格/每棵 60 泰铢
10 寸花盆 根部直径 4 - 4.5 价格/每棵 100 泰铢
11 寸花盆 根部直径 5 - 5.5 价格/每棵 150 泰铢
12 寸花盆 根部直径 6 - 6.5 价格/每棵 200 泰铢
大树 根据大小定价

 
Paisit farm : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand (泰国)
Mobild  +66 - 86 - 7690134  |  TEL : +66 - 32 - 399293 , +66 - 32 - 399480  |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved