ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 21048
Adenium Obesum
     Adenium Obesum is originally from Africa; south of Congo, Tanzania, Zimbabwe and Kenya. It was the first breed imported to Thailand. Presumably, it was imported from Indonesia. It had become widespread in Thailand so sometimes it is called Thai breed or native breed. The most unique characteristic of this breed is that it has many branches, rather small caudex, glossy leaves, no light green hair, pink flowers with redish pink petals, yellow cone, five pollen tubes. Later, this breed began to be imported from United States, Holland, Taiwan and the breed had been developed and began to be called differently.

     Adenium Obesum is believed to be imported from Holland and named “Obesum” instead of Holland.

     We have the seeds, stems, seedlings and cuttings for you.

Notes: Adapted from Assoc. Dr. Sawitree Malaiphan


     Adenium Grafted Plants is to plug the most beautiful breed of Adenium Obesum
       that has beautiful single flower or multiple flower layers into an Adenium seedling
Adenium Grafted Plants
Pot 6 inches caudex's size 2 - 2.5 inches each 40 THB
Pot 8 inches caudex's size 3 - 3.5 inches each 60 THB
Pot 10 inches caudex's size 4 - 4.5 inches each 100 THB
Pot 11 inches caudex's size 5 - 5.5 inches each 150 THB
Pot 12 inches caudex's size 6 - 6.5 inches each 200 THB
Big Plants prices depend on their sizes

 1. Single-layered red flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Daeng Udomsap
Daeng Udomsap
CODE S-R1
Adenium Chuanchom flower desert rose Red Dragon
Red Dragon
CODE S-R2
Adenium Chuanchom flower desert rose AkeMonKol
AkeMonKol
CODE S-R4
Adenium Chuanchom flower desert rose Paisit Star
Paisit Star
CODE S-R8
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 2. Single-layered white flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Popcorn white
Popcorn white
CODE S-W1
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 3. Single-layered pink flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 4. Single-layered purple flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Muang Mongkon
Muang Mongkon
CODE S-PP1
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 5. Single-layered yellow flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 6. Single-layered and striped or two-colored flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Selona
Selona
CODE S-M1
Adenium Chuanchom flower desert rose Poseidon
Poseidon
CODE S-M2
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 7. Spotted-leaf Adenium Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Thong Noppakun
Thong Noppakun
(Bai Dang Dok Khao)
CODE S-S1
Adenium Chuanchom flower desert rose HinOn
HinOn
CODE S-S3
Adenium chuanchom Suriyan Chan Thra
Suriyan Chan Thra
CODE S-S4
Adenium chuanchom 621
621
CODE S-S5
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 8. Adenium with Single-layered flower Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium Chuanchom flower desert rose Bai pastic
Bai pastic
CODE S-O2
Adenium Chuanchom flower desert rose The Peach
The Peach
CODE S-O3
Adenium Chuanchom flower desert rose Kae Bo Run
Kae Bo Run
CODE S-O4
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 9. Double-layered red flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Immortal (A-Ma-Ta)
Immortal (A-Ma-Ta)
CODE D-R3
Adenium chuanchom DengBiRey
DengBiRey
CODE D-R4
Adenium chuanchom Deng-SomJai
Deng-SomJai
CODE D-R5
Adenium chuanchom Deng-SukJai
Deng-SukJai
CODE D-R6
Adenium chuanchom Ply-Ngam
Ply-Ngam
CODE D-R8
Adenium chuanchom HangParGad
HangParGad
CODE D-R9
Adenium chuanchom Andaman
Andaman
CODE D-R10
Adenium chuanchom Cha Ba Kaew
Cha Ba Kaew
CODE D-R11
Adenium chuanchom BanYen
BanYen
CODE D-R12
Adenium chuanchom Chin Ta La
Chin Ta La
CODE D-R13
Adenium chuanchom Andaman
Andaman
CODE D-R14
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 10. Double-layered white flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Thong Prasert
Thong Prasert
CODE D-W3
Adenium chuanchom Khao Si Wa Non
Khao Si Wa Non
CODE D-W4
Adenium chuanchom NamChoke
NamChoke
CODE D-W5
Adenium chuanchom JanThra
JanThra
CODE D-W6
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 11. Double-layered pink flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Triple
Triple
CODE D-P1
Adenium chuanchom Pan Na Lary
Pan Na Lary
CODE D-P3
Adenium chuanchom White Pink
White Pink
CODE D-P4
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 12. Double-layered purple flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Muang Charoen Sap
Muang Charoen Sap
CODE D-PP1
Adenium chuanchom MuangRaChan
MuangRaChan
CODE D-PP3
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 13. Double-layered yellow flowers Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Tong Siam
Tong Siam
CODE D-Y5
Adenium chuanchom PermSup
PermSup
CODE D-Y6
Adenium chuanchom BarnBulRee
BarnBulRee
CODE D-Y7
Adenium chuanchom HeeMaTongKam
HeeMaTongKam
CODE D-Y8
Adenium chuanchom Moon Light
Moon Light
CODE D-Y9
Adenium chuanchom TongYip
TongYip
CODE D-Y10
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 14. Striped or two-colored flower Adenium Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Double Selona
Double Selona
CODE D-M1
Adenium chuanchom Nang Far Luy Fire
Nang Far Luy Fire
CODE D-M2
Adenium chuanchom YaiMai
YaiMai
CODE D-M3
Adenium chuanchom Chai-Lai
Chai-Lai
CODE D-M4
Adenium chuanchom Kin-Na-Ree
Kin-Na-Ree
CODE D-M5
Adenium chuanchom KhomSup
KhomSup
CODE D-M6
Adenium chuanchom SomBoonSup
SomBoonSup
CODE D-M7
Adenium chuanchom SupSomBoon
SupSomBoon
CODE D-M8
Adenium chuanchom TongYod
TongYod
CODE D-M9
Adenium chuanchom Maya
Maya
CODE D-M11
Adenium chuanchom Victory
Victory
CODE D-M12
Adenium chuanchom Snow White
Snow White
CODE D-M13
Adenium chuanchom A-Tid-Sung-Klod
A-Tid-Sung-Klod
CODE D-M14
Adenium chuanchom Jun-Ta
Jun-Ta
CODE D-M15
Adenium chuanchom RatSaMee
RatSaMee
CODE D-M16
Adenium chuanchom PanTip
PanTip
CODE D-M17
Adenium chuanchom Choke Dee
Choke Dee
CODE D-M18
Adenium chuanchom SineTong
SineTong
CODE D-M19
Adenium chuanchom Rung Ne Run
Rung Ne Run
CODE D-M20
Adenium chuanchom Choke Um Nuy
Choke Um Nuy
CODE D-M21
Adenium chuanchom Pim Guy
Pim Guy
CODE D-M22
Adenium chuanchom Mee Tang
Mee Tang
CODE D-M23
Adenium chuanchom 4935
4935
CODE D-M24
Adenium chuanchom 201
201
CODE D-M25
Adenium chuanchom 152
152
CODE D-M26
Adenium chuanchom Golden Dragon
Golden Dragon
CODE D-M27
Adenium chuanchom 207
207
CODE D-M28
Adenium chuanchom Hong Nuea Mangkon
Hong Nuea Mangkon
CODE D-M29
Adenium chuanchom RungTawan
RungTawan
CODE D-M30
Adenium chuanchom Candy
Candy
CODE D-M31
Adenium chuanchom Suriyan Chan Thra
Suriyan Chan Thra
CODE D-M32
Adenium chuanchom 97
97
CODE D-M33
Adenium chuanchom 206
206
CODE D-M34
Adenium chuanchom Kitty
Kitty
CODE D-M35
Adenium chuanchom Ping Ti
Ping Ti
CODE D-M36
Adenium chuanchom Mickey
Mickey
CODE D-M37
Adenium chuanchom Phonsawan
Phonsawan
CODE D-M38
Adenium chuanchom Vietnam
Vietnam
CODE D-M39
Adenium chuanchom Black Dagon
Black Dagon
CODE D-M40
Adenium chuanchom Phra Lo
Phra Lo
CODE D-M41
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 15. Spotted-leaf Adenium Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
Adenium chuanchom Dang-BaRaMee
Dang-BaRaMee
CODE D-S2
ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field. ยังไม่มีข้อมูล ชวนชม ในส่วนนี้ - Adenium is no data field.

 16. Other double-layered flower Adeniums Go top
This is grafted plant catalog, not seed catalog.
       
       
Paisit farm : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand
Mobild  +66 - 86 - 7690134  |  TEL : +66 - 32 - 399293 , +66 - 32 - 399480   |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved