ชวนชม
ชวนชม ต้นชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ adenium thailandadenium
ไทย 中文 ENGLISH
Mobile Web:
www.adeniumthai.com
เว็บไซต์ไพสิฐฟาร์ม
ที่เหมาะสำหรับมือถือLine id : paisitlin


WeChat id : paisitlin


WhatsApp : +66867690134

จำนวนผู้เข้าชม 21061
付款方式
中国顾客可用 " 支付宝转账 " 汇款入泰国盤谷银行(Bangkok Bank)林章记场农的账户
1. 通过银行汇款。
帐户名 : Mr.Sakchai  Viriyapaisit
帐号 : 547-0-01742-6 (Saving Account)
户主地址 : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand.
银行名称 : Bangkok Bank Public Company Limited.(盘谷银行)
SWIFT 地址 : BKKBTHBK
分行名称 : Watphleng-Ratchaburi
分行地址 : Watphleng Branch
57 Moo 5 T.Khosarnphra A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand.

Check transfer rates (click here)
  *** 如果您要汇款,请您通过下面的邮箱地址寄给我们汇款的副本。
邮箱地址 : info@thailandadenium.com
邮箱地址 : paisitfarm@gmail.com
Line id : paisitlin
WeChat id : paisitlin
WhatsApp : +66867690134

2. Western Union 转账要通过 Western Union 把钱汇到我们当地的银行。
国家 : Thailand (泰国)
姓名 : Mr.Sakchai  Viriyapaisit
地址 : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand.
  ***如果您要转帐请通过下面的邮箱地址把 Western Union 的密码(十位阿拉伯数字)发给我们。
邮箱地址 : info@thailandadenium.com
邮箱地址 : paisitfarm@gmail.com
Line id : paisitlin
WeChat id : paisitlin
WhatsApp : +66867690134
Paisit farm : 93 Moo 6 T.Watphleng A.Watphleng Ratchaburi 70170 Thailand (泰国)
Mobild  +66 - 86 - 7690134  |  TEL : +66 - 32 - 399293 , +66 - 32 - 399480  |  E-MAIL : info@thailandadenium.com |  GMAIL : paisitfarm@gmail.com
Copyright © 2012 Thailandadenium.com, All Rights Reserved